Svenskt initiativ för att uppmärksamma sällsynta diagnoser i hela Europa

Idag den 29 februari arrangeras Sällsynta dagen i Sverige och 17 andra
länder runt om i Europa. Initiativet kommer från svenska Riksförbundet
Sällsynta diagnoser. Kronprinsessan Victoria medverkar på dagens
seminarium på Nalen i Stockholm.

{loadposition incontent}
Bakgrunden till att Sällsynta dagen arrangeras är att kunskapen om
sällsynta diagnoser är alltför bristfällig även hos läkare och
vårdpersonal. Den som har en sällsynt diagos har därför svårt att få
rätt hjälp och måste ofta själv berätta för läkaren om sin diagnos.

{loadposition incontent} En viktig fråga för Riksförbundet är därför att nationella medicinska
center inrättas, för att göra det möjligt att bygga upp kompetens om de
olika diagnoserna.

Mer om Sällsynta dagenhttp://sallsyntadagen.nu/
Mer om Riksförbundet Sällsynta diagnoser på http://www.sallsyntadiagnoser.nu