Svenskt Näringsliv varnar för fallgropar med fritt vårdval

Vården kan bli mycket bättre om alla patienter fritt får välja vårdgivare. Det är budskapet i en ny rapport som Svenskt Näringsliv presenterade i Almedalen, Visby på tisdagen. Men förespråkarna medger att det finns många fallgropar.

– Fritt val kan bidrag till högre kvalitet inom vården, men det är ingen självklarhet och det blir inte så automatiskt, sa professor Johan Calltorp.

Han har studerat utvecklingen i bland annat England och USA och kommit fram till att Sverige har mycket att lära när det gäller att öppet redovisa och jämföra vårdenheternas kvalitet.

Han beskrev en utveckling där invånarna enkelt på en webbsida kan knappa in sitt postnummer och få upp en kartbild med aktuella vårdenheter, varefter data och kvalitet enkelt kan jämföras mellan enheterna.

Ett exempel på hur detta kan fungera i praktiken finns på den amerikanska webbsajten www.calhospitalcompare.org där 218 sjukhus i Kalifornien jämförs.

{loadposition incontent}Hittills har jämförelser mellan vårdenheter mest handlat om tillgänglighet och kötider men det räcker inte på långa vägar, menade Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor på Svenskt Näringsliv.

– I Stockholm har man sett en förbättrad tillgänglighet med vårdval men det räcker inte som utvärderingsvariabel, sa Anders Morin.

Han efterlyste nya kriterier som tar hänsyn till enskilda patienterns ”vårdtyngd” och menade att dessa kan vara baserade på diagnoser eller andra modeller.
Utan sådana jämförelser finns risk att vårdgivarna helt enkelt inte hinner med att ge alla patienter den vård som de behöver.

Svenskt Näringsliv vill påskynda utvecklingen mott fritt vårdval men varnar samtidigt för att kvalitetsinformation och jämförelser idag inte håller måttet.
– När man ska välja vårdgivare måste man ha bra information men idag är den öppna redovisningen inte tillfredsställande, sa Anders Morin.

Här finns rapporten Vårdval – att flytta makten till patienterna