Sydsvensk hjälpmedelsmässa växer till fler orter

I skuggan av de stora mässarrangörerna i storstäderna växer mässan ”Funka för livet” i södra Sverige.
Efter två framgångsrika arrangemang i Växjö år 2012 och 2014 utvidgas verksamheten nu med mässor även i Karlskrona och Halmstad.

Även i framtiden väntas dock Växjö vara den viktigaste mötesplatsen för Funka för livet.

– Växjö blir åter värd för arrangemanget våren 2016, berättar Håkan Gröön som är projektledare för Funka för livet.

Den senaste mässan i Växjö, under våren 2014, lockade cirka 75 utställare och 1500 besökare. Mässan är inriktad på produkter och tjänster som underlättar vardagen för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående. Mässan ska också inspirera yrkesverksamma i branschen.

– Första gången vi anordnade mässan var det som ett test. När vi gjorde det andra gången kände vi att vi fick väldigt bra gensvar. Så nu känner vi att vi har fog för att göra en större satsning, säger Håkan Gröön.

Bakom mässan står två lokala entreprenörer, Lars-Åke Johansson, som även äger Bilinredarna, och Håkan Gröön, ägare till eventföretaget Next Concept Group.

 

 src=
Håkan Gröön (till vänster) och Lars-Åke Johansson
är de lokala entreprenörerna bakom
uppstickaren i mässvärlden.

 

Funka för livet arrangeras på Telenor Arena, Karlskrona (14-15 september 2015) och Halmstad Arena, Halmstad (19-20 oktober 2015). I Växjö arrangeras mässan vartannat år och äger rum 20-21 april 2016 i Tipshallen. 

– Vår målsättning är att göra ett besök på en branschmässa av denna sort mer tillgängligt i närområdet i respektive regionerna istället för att behöva ta sig till exempelvis Göteborg eller Stockholm, säger Håkan Gröön.

Han räknar med ett främst locka besökare inom en radie av 10-12 mil runt varje ort, men även mer långväga besökare.

– Vi kanske inte kommer att dra några stockholmare men kanske besökare från Linköping som är 22 mil bort.

Att mässan växer med ännu fler orter är inte uteslutet i framtiden.

– Vi etablerar fler och fler kontakter. Det finns redan intresse för att ha mässan på fler orter 2017, men det är inget som är aktuellt just nu, säger Håkan Gröön.

Mer information om mässan finns på www.vaxjo.funkaforlivet.se