Synskadade: Regeringen sviker sitt löfte och låter piskan vina

Alliansen sviker sitt vallöfte att införa lönebidrag även för egenföretagare med funktionsnedsättningar, säger Synskadades riksförbund i ett uttalande som är skarpt kritiskt mot regeringens nya budget.

– Inför valrörelsen och i förra regeringsdeklarationen, lovade alliansen utvidga lönebidragssystemet även till egenföretagare med funktionsnedsättningar. Detta löfte verkar ha blåst bort i någon höststorm, säger Tiina Nummi-Södergren, SRF:s ordförande.

Sysselsättningsgraden hos personer med funktionshinder är låg, men ökade från 50 till 52 procent under perioden 2004-2006.

Synskadades Riksförbund har följande förslag på åtgärder:
* Inför lönebidrag även för egenföretagare.
* Höj bidraget till personligt biträde. Det kompenserar vår nedsatta arbetsförmåga.
* Skär inte ner resurserna på försäkringskassan och AMS. Samla
stödinsatserna på en myndighet. Då kan vi få ett kompetent och
utvecklat stöd för bland annat synskadade.
* Ta krafttag för överläggningar med arbetsmarknadens parter, bland annat om praktikplatser och attitydförändring.
* Utred ett kvoteringssystem.
* Skärp synen på diskriminering av människor med funktionsnedsättningar. – Det är en katastrofalt låg siffra, säger Tiina Nummi-Södergren. För gruppen synskadade är den ännu lägre enligt Arbetslivsinstitutets rapport till regeringen i början av året.
– Endast 13 procent av de sysselsatta synskadade har heltidsanställning, dvs resterande 87% hör till förlorarna i alliansbudgeten.

Lönebidrag och nystartsjobb räcker inte anser SRF.
– Dessa har tidigare visat sig inte ha någon radikal effekt för att höja sysselsättningsnivån, säger Tiina Nummi-Södergren. Antalet synskadade som kommit i åtnjutande av regeringens nya politik är lätträknade.
– Ändå sätter regeringen nu stor press på de sjukskrivna. Vi vet att rehabilitering till en ny livssituation som synskadad kan ta lång tid. Det påskyndas inte av mindre pengar i plånboken. Människor med sjukersättning har redan tidigare fått sin pensionsgrundande inkomst sänkt och kommer inte i åtnjutande av några skattesänkningar, säger Tiina Nummi-Södergren.

– Regeringen låter piskan vina över den enskilde individen. De som har makten över arbetslivet hyllar regeringens näringsminister som dagens hjältar.

SRF har sin webbsida på http://www.srfriks.org