Synskadade vann striden om schablonersättningen

Neven Milivojevic, intressepolitisk chef på SRF.

Nu har riksdagen klubbat nya regler som ersätter vårdbidrag och handikappersättning

– Vi är oerhört glada över att schablonersättningen blir kvar och att politikerna har lyssnat på våra medlemmars oro.

Det säger Synskadades Riksförbunds intressepolitiska chef Neven Milivojevic efter onsdagens (13 juni) riksdagsbeslut.

Riksdagsbeslutet innebär schablonen för merkostnader för blinda och gravt hörselskadade behålls.

I övrigt gick regeringens förslag om nya ersättningar igenom. Det innebär att dagens vårdbidrag och handikappersättning ersätts av två nya ersättningar, nämligen omvårdsnadsbidrag och merkostnadsersättning.

De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2019, men övergångsregler gör att det tar åtskilliga år innan de nya ersättningarna helt har ersatt vårdbidrag och handikappersättning.

HejaOlika publicerar inom kort en utförlig guide till de nya reglerna.

Av: Redaktionen
Publicerad: 2018-06-14
Annons

Annons för Etac

Annons

Annons för Durewall.se

Annons

Annons för Humana


nedryck_publ_auth_tags

No items found

nedryck_publ_auth_tags2
No items found