Syskonen som föräldrarna inte har tid med – här är deras berättelser

Syskon till barn med funktionsnedsättningar lever ofta i en kaotisk värld där de förväntas att alltid stå åt sidan men ändå ta hänsyn och alltid vara duktiga. Det kan kännas mycket orättvist och svårt, enligt Ann-Marie Alwin som har skrivit boken ”Ensam på insidan”.

 class=I boken berättar Ann-Marie Alwin om sina erfarenheter som sjuksköterska och lärare på Ågrenska i Göteborg, där syskonen och deras situation kommit hennes hjärta nära.
– Det är inte lätt att som syskon göra sin röst hörd i en familj i kris eller i en jobbig vardag, säger Ann-Marie Alwin.
I den nya boken, som givits ut av förlaget Cura, förmedlar hon sina erfarenheter och låter barnen själva berätta.

Ofta kan man inte ta hem skolkamrater eller vänner för ”det funkar helt enkelt inte”. Ibland skäms barnen för att deras syskon är elaka mot andra eller bär sig konstigt åt.
Men det finns hopp. Berättelserna i boken visar att många barn och unga utvecklas till starka och empatiska personer trots den tuffa situation de lever i.

De barn som medverkar i boken har i stor utsträckning haft samma behov och önskemål – att få bli sedda och känna att de är lika viktiga som sina syskon med funktionsnedsättningar.
Ett annat gemensamt önskemål är att få mer kunskap för att kunna förstå sitt syskon bättre och därmed också kunna lösa olika problem på ett bättre sätt.
Barnen är också mycket angelägna om att få möta andra barn i liknande situation.
– Kunskap och en bra familjesituation kan hjälpa syskonen att klara av sin vardag och må bra, säger Ann-Marie Alwin.

Det är en ganska lättläst bok på 105 sidor som riktar sig främst till syskon, föräldrar och anhöriga. Men troligen är boken lika viktig för lärare, habiliteringspersonal andra professionella som möter familjerna.

Ett intressant kapitel handlar om syskongrupper, ett annat om vad lärarna i skolan bör tänka på.
Ann-Marie Alwin berättar om en lärare som deltagit en utbildning om ADHD och lyssnat till föräldrarnas berättelse om hur det kan vara i en familj:

– Jag hade inte i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig hur det kunde vara. Även om jag visste mycket om diagnosen, hade jag inte förstått vad det innebar i vardagen hemma. Jag ska tänka mig för innan jag skäller på något syskon som inte gjort läxan, utbrast den kanske något ångerfulle läraren.