Ta betalt eller rata – två förbund med två olika strategier

Föräldrakraft har pratat med patientorganisationer om deras syn på de nya vårdsajterna och funnit två olika strategier:
1. Diabetesförbundet puffar för några av industrins webbsajter men tar betalt för detta, som om det handlade om en annons.
2. Astma och allergiförbundet ratar industrins sajter och har istället skapat den egna sajten Allt om allergi som bara är öppen för de egna medlemmarna.

Diabetesförbundet puffar för industrins vårdsajter

Diabetesförbundets ordförande Margareta Nilsson är positiv till läkemedelsföretagens webbsajter, även om hon i första hand rekommenderar förbundets egna webbsidor på diabetes.se där det också finns specialsidor om ”Ung diabetes”.

– Företagens webbsajter granskades när vi lade upp länkar till dem för några år sedan, men vi har inte granskat dem nyligen, säger Mar­gareta Nilsson.
Vid en snabbtitt på sajterna gör Mar­gareta dock bedömningen att företagens informationssajter håller en hög klass.
– Företagen har ju pengarna som behövs för att göra bra webbsajter, pengar som vi inte har. Det ligger också i deras intresse att ge bra information, för att de inte ska få dåligt rykte.

Det är inte vilka sajter som helst som Diabetesförbundet länkar till utan en sovring har gjorts. Länkarna till företagen betecknas också som annonser och kostar en slant för de företag som syns.
– Ja, vi ser det som annonser men vi har ändå gjort ett urval.
Har man nytta av att gå in på läkemedelsföretagens webbsidor?
– Ja, där finns mycket bra information och företagen har kompetent personal men samtidigt måste man tänka på att deras uppgift är att förhärliga företagen.
Företagens resurser ger dem en fördel gentemot förbundets egna sidor.
– Webbsajter är färskvara och någon påpekade att våra egna webbsidor borde vara mer lättlästa och bättre språkligt. Vi jobbar med att förbättra dem men det är klart att företagen har större resurser.
Det gäller även annat informationsmaterial. Diabetesförbundet har framställt en rad egna broschyrer för olika målgrupper, men Margareta tycker att företagen ofta också har bra trycksaker.
– Novo Nordisk har varit väldigt aktiva med material och har bland annat gjort en bra broschyr om barn och unga, säger Margareta.

Astma- och allergiförbundet gör exklusiv sajt

Astma- och allergiförbundet valde för ett år sedan att göra en egen webbsajt som siktar på att ha all nödvändig information om allergi.

”Allt om allergi” blev det självklara namnet och webbadressenalltomallergi.se.
– Vi vill ge fördjupad information med en massa praktiska tips om hur man kan förbättra livssituationen som allergiker. Det handlar inte bara om mediciner utan minst lika mycket om hur du kan förbättra din inomhus- och utomhusmiljö, säger förbundsordförande Ingalill Bjöörn.
Det finns ett annat bra skäl till förbundets storsatsning på en ny webbsajt.
– Vi tyckte att vi som förbund hjälpte alla och ofta fick våra medlemmar inte mer hjälp än de som inte var medlemmar. Allt om allergi är bara öppen för medlemmar, säger Ingalill Bjöörn.
Redan på startsidan kan man registrera sig som medlem och betala in medlemsavgiften på 110 kronor med kontokort.
Men Ingalill Bjöörn tycker att det är för tidigt att uttala sig om Allt om allergi-sajten blivit en framgång.
– Många blir medlemmar och jag upplever att de litar på vår information, men det är för tidigt att säga om satsningen var rätt eller fel.

Hon utgår dock från att sajten kommer att leva kvar och vidareutvecklas, trots att den finansieras med pengar ur förbundets begränsade kassa.
– Man tvingas alltid till prioriteringar men just nu är det detta som vi har valt att arbeta med. Nätet är det som gäller nu och i framtiden och det är där som framförallt unga människor söker svar på sina frågor.
Ni var själva inte nöjda med de sajter om allergi som fanns tidigare?
– Nej, de är inte alls lika breda som Allt om allergi. Vi lägger också mycket vikt vid vad man som allergiker kan göra själv, och då handlar det om många fler saker än att gå till doktorn och få mediciner.
– Vi vill att miljön ska förbättras både inomhus och utomhus, på skolor och arbetsplatser. Vi vill informera både om enkla åtgärder man kan göra snabbt och större åtgärder på sikt. Många andra sajter tar inte alls upp ”vårt” perspektiv, säger Ingalill Bjöörn.