Ta Sverige ur krisen – bygg bort hindren

Hallå Anders Borg och Fredrik Reinfeldt, här är en väg ur lågkonjunkturen.
– Ta fram ett stimulansbidrag för att göra Sverige mer tillgängligt, föreslår idag Synskadades Riksförbund som vill ha en ny statlig satsning på att bygga bort hinder för tillgänglighet.

De så kallade ROT-bidragen var en lösningen på ett akut behov att minska arbetslösheten. Ett liknande system kan införas idag.
– Det kan både skapa arbetstillfällen och göra Sverige mer tillgängligt, vilket på sikt också ökar möjligheten för funktionshindrade att arbeta, säger Urban Fernquist, verksamhetsledare på Synskadades Riksförbund, SRF.

Ett nytt bidrag skapar inte bara nya jobb, utan hjälper även till att förverkliga den nationella handikapplanen som Riksdagen beslutat om och som innebär att Sverige ska vara tillgängligt för alla medborgare år 2010.
– Den ekonomiska krisen är en möjlighet att driva på utvecklingen, menar Urban Fernquist.

– Nu har man chansen att göra Sverige mer tillgänglig. Arbetskraft finns och det är bara att sätta igång. Gör skolor, transportsystet, offentliga verksamheter, privata lokaler och service tillgängliga för alla. Det skapar massor av jobb och investerar för ett delaktigt samhälle där fler kan hålla hjulen rullande, säger Urban Fernquist.

Nu väntar vi på att byggbranschen gör gemensam sak med handikapprörelsen och ser möjligheterna med att göra Sverige tillgängligt till år 2010.

Synskadades Riksförbund finns på http://www.srfriks.org/