Tack för alla tips!

Barn med behov av särskilt stöd har många måsten efter skolan varje dag. När det gäller att klara läxor och komma ikapp med skolarbete som inte blivit klart i tid kan man tycka att det är skolans ansvar att hitta metoder som löser detta. Trots att de flesta lärare säkert gör allt de kan hänger det ofta i slutändan på föräldrarna.

Men det är inte så enkelt att som förälder hoppa in som pedagog, när man själv kanske inte ens har den kunskap som behövs. Med hjälp av internet borde det inte vara så svårt att hitta bra underlag och övningar kan man tycka, men det kan vara nog så besvärligt att hitta just det man är i behov av.

När vi själva sökte efter sajter som kunde vara bra vid läxläsning fick vi inga självklara napp. Vi mejlade därför till några av er läsare och frågade om råd – var hittar ni läxhjälpen?

Och som framgår på sidan 71 och följande sidor fick vi in många tips! Det är vi mycket tacksamma för.

Denna sammanställning är inte lösningen på alla läxproblem men här finns i alla fall många bra tips som kan vara användbara. Missa inte intervjun med Claes Rehn som byggt upp en länksamling för sin egen skola och gjort den tillgänglig även för alla andra intresserade.

Frågan om det faktiskt finns tid och ork för att arbeta med läxor på kvällstid är mer svårlöst.

”Har man barn med inlärningssvårigheter måste de barnen koncentrera sig dubbelt så mycket som andra barn. Detta gör att de är mer trötta och orkar inte mera”, påpekar en av våra läsare, som tycker det är viktigare att hämta krafter till nästa skoldag.

”Det är inte lätt att vara barn och ha en funktionsnedsättning, och därför tycker jag att skolan ska vara skolan och ge den undervisning som behövs, så tar vi som föräldrar hand om det andra och då finns varken ork eller tid kvar till läxläsning”, berättar en mamma.

Det finns också föräldrar som försöker läsa i ’smyg’ med sina barn och öva utan att det blir något tvång. ”På så sätt har vi en gladare, pigggare son i skolan och hemma. Och min familj har en gladare mamma.”

Det är ju också så, som en annan förälder påpekar, att för att orka med skolan måste barnen också vila, se på tv, vara ute, träffa andra barn, sporta och så vidare.

Så låt nu inte våra sidor om läxhjälp orsaka dåligt samvete! Det är i alla fall sidor som kan vara värda att spara och ”bra att ha”. Vi kommer också att publicera alla webblänkar på foraldrakraft.se under rubrik ”Läxhjälp”, för att göra det enklare att hitta rätt länk, när du behöver den.

I övrigt vill jag säga välkommen till en extra tjock tidning. Jag hoppas du finner mycket läsvärt i denna utgåva, som har rekordmånga sidor, av Föräldrakraft. Som alltid är vi tacksamma för alla tips och synpunkter på innehållet. Mejla gärna till valter.bengtsson@faktapress.se.

Och om du kommer till Leva & Fungera på Svenska Mässan i Göteborg i april får du gärna söka upp oss i vår monter!