Tacka Sture för det

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Egen assisans

Alla ska kunna ta del av riksdagsdebatten. Oavsett funktionsnedsättning. Med anledning av detta har Sture Niklasson, själv synskadad, i samarbete med Cecilia Widegren (M), nyligen lyckats genomdriva en förändring av talmannens rutiner.

Alla ska kunna ta del av riksdagsdebatten. Oavsett funktionsnedsättning. Med anledning av detta har Sture Niklasson, själv synskadad, i samarbete med Cecilia Widegren (M), nyligen lyckats genomdriva en förändring av talmannens rutiner.

– Jag och många med mig har ju inte kunnat utnyttja våra medborgerliga rättigheter, det är helt barockt, säger Sture Niklasson.

Samtliga talare har i samband med riksdagsdebatter alltid brukat bära en namnskylt där partitillhörigheten framgår. Talmannen har därför inte nämnt partibeteckningen när han eller hon presenterar nästa talare. Textremsan vid TV-sändningar har inte heller innehållit den informationen.

– För att kunna följa med i en riksdagsdebatt är det naturligtvis av stor vikt att veta vilket parti var och en företräder, säger Thomas Böhlmark, politisk sekreterare för Cecilia Widegren (M).

Efter att i flera år ha lyft frågan men inte fått något gehör, kontaktade Sture Niklasson Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot i Skaraborg. Hon lämnade i sin tur över ärendet till riksdagens utredningstjänst. Det dröjde bara ett par veckor innan man hade ändrat rutinerna så att talmannen nu uttalar partibeteckningen på varje talare.

– Jag är förvånad över att man från riksdagens håll inte tagit tag i detta mycket tidigare, säger Thomas Böhlmark.

Publicerad:
2012-03-05

Av: Stina Johansson

Nyckelord:
politik, övrigt


ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för durewall.se