Tacka Sture för det

Alla ska kunna ta del av riksdagsdebatten. Oavsett funktionsnedsättning. Med anledning av detta har Sture Niklasson, själv synskadad, i samarbete med Cecilia Widegren (M), nyligen lyckats genomdriva en förändring av talmannens rutiner.

– Jag och många med mig har ju inte kunnat utnyttja våra medborgerliga rättigheter, det är helt barockt, säger Sture Niklasson.

Samtliga talare har i samband med riksdagsdebatter alltid brukat bära en namnskylt där partitillhörigheten framgår. Talmannen har därför inte nämnt partibeteckningen när han eller hon presenterar nästa talare. Textremsan vid TV-sändningar har inte heller innehållit den informationen.

– För att kunna följa med i en riksdagsdebatt är det naturligtvis av stor vikt att veta vilket parti var och en företräder, säger Thomas Böhlmark, politisk sekreterare för Cecilia Widegren (M).

Efter att i flera år ha lyft frågan men inte fått något gehör, kontaktade Sture Niklasson Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot i Skaraborg. Hon lämnade i sin tur över ärendet till riksdagens utredningstjänst. Det dröjde bara ett par veckor innan man hade ändrat rutinerna så att talmannen nu uttalar partibeteckningen på varje talare.

– Jag är förvånad över att man från riksdagens håll inte tagit tag i detta mycket tidigare, säger Thomas Böhlmark.