Tai chi för flickor med ADHD

Publicerat av
Redaktionen
Dela

Kan orientalisk dans och Tai chi hjälpa unga tjejer att motverka stress och psykisk ohälsa? Enligt forskningsrön finns det ett samband mellan motorik och ADHD-symtom.

I höst startar ett projekt i Umeå finansierat av All­männa Arvsfonden.

Heik­ki Nousiainen och Ka­tarina Norell drar igång ”Rörelseverkstan”, som erbjuder orientalisk dans, Tai chi och Qigong till flickor och kvinnor med ADHD.

– Jag har själv en ADHD-diagnos som jag fick i vuxen ålder. Hela livet har jag märkt att jag mår bättre och lär mig saker snabbare så fort jag rör på mig. Därför har vi dragit igång projektet, säger Katarina Norell.

Hon berättar att hennes tio år i grundskolan var tunga och att hon fick kämpa med att hålla modet uppe.

Att vara tjej och ha ADHD är tufft, då skolan och klasskompisar ofta uppfattar en som jobbig och bråkig.

– Det blir extra jobbigt när man börjar högstadiet och kommer in i puberteten, både på grund av att kraven blir hårdare och att puberteten påverkar diagnosen, säger Katarina Norell.

Hon blev själv uppmanad att börja träna orientalisk dans, när hon började studera på specialpedagogsprogrammet och fick sin diagnos. För Katarina Norell har det betytt mycket att träna dans för  att få tillgång till sina egna sinnen.

– Orientalisk dans, Tai chi och Qigong hjälper mig att hitta min egen kärna, vilket kan vara svårt för flickor och kvinnor med ADHD. Hittar man inte sig själv och ett lugn, får man mycket svårare i livet, säger Katarina Norell.

Hon menar att man med projektet, tillsammans med de medverkande flickorna, vill hitta metoder för att förbättra deras psykiska välmående. Målet är att flickorna ska känna sig mer avstressade, lära sig sätta gränser och hitta en livsglädje.

– Vi hoppas att detta ska motverka depressioner hos unga kvinnor som tampas med sin ADHD-diagnos, berättar Katarina Norell.

Rörelseverkstan kommer ta emot flickor och kvinnor från tolvårsåldern och uppåt och har som  mål att bli ett treårigt projekt. Än så länge har man fått pengar från Allmänna Arvsfonden till att driva projektet, nu söker man pengar från annat håll för att mer noggrant kunna mäta vilken effekt träningen har hos flickorna.

– Vi vill utveckla metoder tillsammans med tjejerna och har ett ambitiöst program. Vi hoppas att vi kan få mer projektpengar så att vi får möjlighet att mäta hur till exempel deras arbetsminne och motorik förändras under projekttiden, berättar Heikki Nousiai­nen.

Till hösten sparkar projektet igång och hjälper förhoppningsvis Umeå kommun att förebygga psykisk ohälsa hos flickor med särskilda behov. l

 

Läs mer:

www.waaraswebbdesign.com/rorelseverkstan/index.htm

Artikeln publicerades 2008-10-10

Publicerat av
Redaktionen