Tankesmedja gav nya lösningar på LSS-problem

Tankesmedja, maraton och hackaton. Allt på en gång och med totalt fokus på LSS.

Under Almedalsveckan samlades ett ”järngäng” en bit utanför ringmuren i Visby för tillsammans hitta lösningar på problemen inom LSS.

Det var ABH Utbildning och Föräldrakraft /HejaOlika som stod bakom det unika arrangemanget som pågick under 24 intensiva timmar.

– Vi är jättenöjda med både upplägget och resultatet och hoppas att det blir fler liknande möjligheter framöver, sa Hanna Nordeman för föreningen JAG som ingick i ett av de två lag som diskuterade LSS.

När de 24 timmarna gick mot sitt slut var det dags att presentera lösningar. Trots att LSS är ett stort område hade båda lagen hunnit sammanställa intressanta förslag.

Det behövs en ny insats som baseras på den enskildes totala behov

– Vi kom fram till att det behövs en radikal omstrukturering och föreslår en ny insats, personligt stöd, som baseras på den enskildes totala behov och som täcker till glappen mellan dagens insatser, berättade Josefin Mikaelsson.

Hon är chefsjurist på Humana och ingick i ett blandat lag med deltagare från Särnmark assistans, Råhlander Assistans och Hand i hand.

Josefin Mikaelsson och övriga deltagare i hennes lag föreslog en enda instans utan koppling till ekonomi ska möta den person som behöver stöd. Redan från början ska man möta ett kompetent team. Beslut ska fattas i form av ett ram-beslut som är flexibelt för den enskilde. Ekonomin hos stat, kommuner och landsting ska inte styra beslutet.

– Att möta människors hela behov kostar i det långa loppet mindre. Att ge rätt insatser från början är kostnadseffktivt. Genom att inte skjuta över kostnader på annan huvudman frigörs resurser. Vår lösning innebär också minskad belastning på rättssystemet.

Vi anhöriga har livskunskap som ingen annan har, och det är förfärligt om den kunskapen inte får användas.

Ett av maratonlagen utgjordes av medlemmar och företrädare inom föreningen JAG, som ambitiöst djupdök i många aktuella frågor inom LSS. Några axplock på lagets tankar och förslag:

* Artificiell intelligens ger fantastiska möjligheter till ökat självbestämmande, men det finns också stora risker. Det får inte leda till övervakning som begränsar friheten. Största problemet är kanske att många helt enkelt inte får tillgång till den nya tekniken. AI kan vara ett skräckscenario om man inte jobbar med de moraliska och etiska frågorna.

* Det måste vara tillåtet att förena rollerna som anhörig, assistent och god man. Vi anhöriga har livskunskap som ingen annan har, och det är förfärligt om den kunskapen inte får användas.

* Ta bort LSS-insatsen som innebär ett institutionellt boende för barn. Alla barn mår bäst av att bo hos sina föräldrar och det är absurt att barn med funktionsnedsättningar hamnar på barnboenden. Det är en ren diskriminering som pågår idag och därför måste lagen ändras. Samhället måste se till att alla barn, även de med funktionsnedsättningar, får växa upp i en egen familj.

Jag vill framför allt utveckla möjligheten att delta digitalt.

Anna Barsk Holmbom, som tog initiativet till årets LSS-maraton, är glad över att satsningen föll så väl ut:

– Det visar att det finns goda idéer hos personer med lång erfarenhet från branschen. Förslagen skickar vi nu vidare till berörda.

Hon tror att det blir tankesmedjor av det här slaget:

– Vi kommer att erbjuda fler såna här tillfällen men om det blir innan nästa Almedalsvecka är inte klart än så länge. Jag skulle framför allt vilja utveckla möjligheten att delta digitalt, säger Anna Barsk Holmbom.

Dokument att ladda ned

Presentation och anteckningar från lag 1 (bilaga i pdf-format)

Deltagare
Josefin Mikaelsson
Cecilia Ekholm
Kajsa Råhlander
Gunnar Råhlander
Åsa Olsson
Maria Holter

Presentation och anteckningar från lag 2 (bilaga i pdf-format)

Deltagare
Hanna Nordeman
Isabelle Nordeman
Kenny Brandt
Maria Arkestål
Linda Forzelius

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *