Täpper till hålet i diskrimineringslagen

Lagändring föreslås börja gälla 1 maj 2018
 Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har lämnat in en lagrådsremiss om att diskrimineringslagen ska omfatta även småföretag. Foto: Kristian Pohl.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har lämnat in en lagrådsremiss om att diskrimineringslagen ska omfatta även småföretag. Foto: Kristian Pohl.
Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Tidvis

 

2017-06-16

Nu tänker regeringen täppa till det mest kritiserade hålet i diskrimineringslagen.
I en lagrådsremiss föreslås att även småföretag ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

"Företag med färre än tio arbetstagare utgör den stora delen av företag inom området varor och tjänster och är sådana som många möter i sin vardag. Genom förslaget får den enskilda individen större tillgång till effektiva rättsmedel och möjlighet till upprättelse", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Samtidigt påminner regeringen om att förbudet mot diskriminering inte blir totalt. I varje enskilt fall ska det göras en "skälighetsbedömning" som ska ta beakta mindre företags förmåga att vidta åtgärder.

Förbudet mot bristande tillgänglighet infördes i diskrimineringslagen i januari 2015. Företag med färre än tio arbetstagare har dock varit undantagna.
Den lagändring som regeringen nu föreslår ska börja gälla i maj 2018.

Valter Bengtsson

Lägg till ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
Skriv in din kommentar här.
Genom att skicka in det här fomuläret så accepterar du Molloms användarvillkor.