Hoppet ute om räddat föräldraavdraget?

Kraven på ett snabbt stopp för felaktiga föräldraavdrag avvisas av majoriteten i riksdagens socialutskott.
– Tidöpartierna sviker om föräldraavdraget, säger Christofer Bergenblock (C).

Socialutskottets betänkande om föräldraavdraget finns här. Riksdagen debatterade betänkandet torsdagen 14 mars.

Oppositionen: Tidöpartierna släpar benen efter sig

– Efter att Tidöpartierna tidigare avslagit Centerpartiets utskottsinitiativ i frågan så hade man möjligheten att ändå göra ett tillkännagivande till regeringen om att rätta till det nuvarande missförhållandet. Tyvärr avstod man ifrån den här möjligheten, och hänvisar istället till regeringens olika utredningar. Riksdagsmajoriteten släpper trycket på regeringen. En förändring av föräldraavdraget tillåts dra ut ännu mer på tiden, säger Christofer Bergenblock.

[Artikeln fortsätter efter rosa rutan med länkar.]

Christofer Bergenblock (C). Foto: Linnea Bengtsson.
Christofer Bergenblock (C). Foto: Linnea Bengtsson.

Han tycker att det är anmärkningsvärt att Liberalerna och Sverigedemokraterna har gått med på att avvakta med att rätta till Försäkringskassans och kommuners feltolkning av föräldraavdraget, något som lett till dubbla avdrag för många barn som sökt assistans.

– När det kommer till kritan så vågar de inte markera emot regeringen, för att driva på en förändring. Det är ingen tvekan om att Tidöpartierna släpar benen efter sig i den här frågan, vilket går ut över alla de barn som får för få timmar assistans, eller i värsta fall inte får någon assistans alls, säger Bergenblock.

Reservation från C, S, V och MP

Centerpartiet har tillsammans med S, V och MP enats om en reservation till socialutskottets betänkande om föräldraavdraget:

”Vi anser att regeringen redan nu bör vidta konkreta åtgärder när det gäller det schabloniserade föräldraavdraget. Regeringen bör skyndsamt fatta beslut om att ändra föräldraavdragets omfattning i förordningen om 30 assistansersättning. Regeringen bör även ge en utredare i uppdrag att ta fram förslag till förtydligande av lagstiftningen när det gäller föräldraavdraget och därefter återkomma till riksdagen.”

SD: En felaktig beskrivning

Carina Ståhl Herrstedt (SD) menar att det är felaktigt att beskriva socialutskottets beslut som att man har landat i att inte vidta snabba åtgärder.

– Det SD har gjort är att säkerställa att regeringen faktiskt agerar. Det är tydligt i socialutskottets betänkade också, att det inte finns tid att vänta på Försäkringskassans rapport, en rapport som helt missar hur det ser ut i kommunerna. Nu är en analysgrupp tillsatt som ska analysera och ta fram förslag på åtgärder, ett uppdrag försäkringskassan inte har, säger Carina Ståhl Herrstedt.

– Även om det blivit ett tillkännagivande så hade regeringen behövt göra en analys av läget för att kunna ta fram rätt åtgärder samt säkerställa att de får önskad effekt. Nu säkerställer SD på riktigt att regeringen kommer att agera, arbetet är dessutom redan påbörjat. Ett arbete som annars skulle vara upp till regeringens goda vilja att genomföra eller inte, helt utan någon tidsram, säger Herrstedt till HejaOlika.

L: Regeringen arbetar intensivt

Liberalernas talesperson Malin Danielsson (L) hoppas fortfarande på en snar lösning. Hon säger så här till HejaOlika:

– Det sker ett intensivt arbete i regeringen för att analysera och komma med åtgärder. Jag hoppas så klart att det sker före sommaren. Det är tydligt i utskottets utlåtande att det ska ske snabbare än vad man tidigare talat om, vilket var september när Försäkringskassan kommer med nästa analys. Det här tittar man på i närtid. Exakt vilket datum man är klar vet jag inte, men från Liberalernas sida är vi angelägna om att sätta ned foten så fort som möjligt. Det är bra att man analyserar hur kommunerna hanterar lagstiftningen, det är en viktig sak att veta i den fortsatt processen och just nu har vi har ingen bra bild av det.

LÄS MER:
Kampen för minskat föräldraavdrag – steg för steg

Så här motiverar Tidöpartierna att man vill avvakta

I socialutskottets betänkande beskriver man frågan så här:

Utskottet har vid utskottssammanträdet den 29 februari 2024 fått information från socialtjänstministern om att regeringen noga följer denna fråga i dialog med Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Regioner. Vidare genomför Regeringskansliet nu en analys av föräldraavdraget för att se om utfallet ligger i linje med lagstiftarens intentioner. Denna analys omfattar både assistansersättning som beviljas av Försäkringskassan och personlig assistans som beviljas av kommunerna. Ett led i detta analysarbete är att vid behov ta fram förslag för att säkerställa att lagstiftarens intentioner följs. Därefter avser regeringen att återkomma i frågan.

Utskottet välkomnar regeringens initiativ eftersom det finns information om att tillämpningen skiljer sig från vad som avsågs vid lagstiftandet. Utskottet välkomnar också att regeringen agerar redan nu, dvs. innan Försäkrings­kassans uppdrag ska redovisas i september. Utskottet anser att det är viktigt att regeringen efter avslutat analysarbete snarast vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att lagstiftarens intentioner följs när det gäller föräldra­avdraget.

IfA: Vi behöver verkligen en lösning på barns rätt till assistans

Sophie Karlsson. Foto: Linnea Bengtsson.
Sophie Karlsson. Foto: Linnea Bengtsson.

En av de viktigaste aktörerna är IfA, Intresseorganisationen för assistansberättigade. Dess ordförande Sophie Karlsson kommenterar de många turerna om föräldraavdraget så här:

– Det är viktigt att barns rättigheter respekteras, och att barn med funktionsnedsättning beviljas det som behövs för att kunna leva som vilket barn som helst, vara fullt delaktig och jämlik.

– Det är viktigt att inte bli fast i att vara mer beroende av sina föräldrars stöd i vardagen än barn utan assistansbehov. Ju större föräldraavdrag, desto mer blir barnet beroende av sina föräldrar, eftersom det då förväntas att föräldrarna ska bistå barnet även för sådant som andra barn inte behöver föräldrars stöd med. Jag anser att det skickar felaktiga signaler om vad assistansberättigade barn och deras familjer ska kunna förvänta sig av samhället.

– Så som det nu är skrivet och tolkas av myndigheterna kring föräldraavdraget, så blir det dubbla avdrag. Avdrag som egentligen skulle vara mindre än det föräldraansvar som tidigare skulle beaktas.

Försäkringskassan har gentemot oss organisationer varit tydliga med att de anser att de inte kan tolka det hela på något annat sätt utifrån hur föräldraavdraget har formulerats i lag.

– Då det nu talas om en ny utredning om föräldraavdrag så hoppas jag att det blir en utredning som tillsätts snart och som på kort tid kan komma fram till bättre formuleringar för att på riktigt åstadkomma det som lagändringen var avsedd för, samt att utredningen görs i samverkan med oss organisationer som företräder assistansberättigade.

– Vi behöver verkligen en hållbar och bra lösning kring hur barns rätt till personlig assistans ska bedömas. Tänk att assistansreformen är 30 år och ännu har det inte blivit en vettig lösning på detta, säger Sophie Karlsson.

En kommentar

  1. Av de fåtal domar som jag sett avseende det dubbla föräldraavdratet verkar inte domstolarna acceptera detta.

    Det stora problemet att är att det schbloniserade avdraget är alldeles för stort, i synnerhet för barn från 6 – 12 år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *