Till slut drar Åsa Regnér i nödbromsen

Regeringen vill stoppa tvåårsomprövningarna av personlig assistans genom en tillfällig lagändring. Statsrådet Åsa Regnér tror att lagändringen kan börja gälla under våren 2018.

En annan lagändring ska återställa tidigare praxis för assistans vid väntetid och beredskap. Även den väntas börja gälla under våren.

Beskeden kom när Åsa Regnér på tisdagen, med bara två timmars varsel, kallade till presskonferens om nya åtgärder inom den statliga assistansersättningen.

– Vi insåg snabbt att den senaste assistansdomen från i somras trasar sönder människors liv och ändrar karaktären på reformen, sa Åsa Regnér.

Foto
Åsa Regnérs hastigt tillkallade presskonferens på tisdagen lockade de flesta stora medier. Foto: Linnea Bengtsson.

Högsta förvaltningsdomstolens dom från 13 juni innebär, enligt Försäkringskassans omtvistade tolkning, att assistansberättigade inte ska beviljas assistans för väntetid och beredskap mellan hjälpinsatserna.

Försäkringskassan har bedömt att 6000 personer kommer att få minskad assistans till följd av domen.

– Jag sa tidigt att jag vill återställa konsekverna av domen, det är ett arbete som redan pågår, sa Åsa Regnér.

Regeringen föreslår också en tillfällig lagändring som innebär att alla tvåårsomprövningar fryses medan LSS-utredningen pågår. Utredningen väntas bli klar hösten 2018, strax efter valet.

Foto.
– Domarna har skapat en enorm press, sa Åsa Regnér. Foto: Linnea Bengtsson.

Frysningen är ett svar på de växande kraven på ett ”nödstopp” för försämrad assistans till följd av de kraftigt skärpta regler som Försäkringskassan infört, baserat på ett antal domar från Högsta förvaltningsdomstolen.

Nu vill Åsa Regnér dämpa påverkan av den snabba praxisförändringen och förhindra att ytterligare ny praxis får genomslag innan LSS-utredningen har kommit till sina slutsatser.

– Domarna har skapat en enorm press. Regeringens ambition är att skapa ett långsiktigt förtroende för reformen, inte att slå sönder liv, sa Åsa Regnér.

LÄS ÄVEN

”Vi är fortfarande mycket kritiska till regeringens LSS-direktiv”

Foto.
Även om de nya lagändringarna var presskonferensens viktigaste nyheter pratade Åsa Regnér mycket om felanvändning av assistanspengar och om behovet att granska drivkrafterna hos privata anordnare. Foto: Linnea Bengtsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *