Tillåt föräldrar att anställa egna barn med lönestöd – nu!

Hur gör man karriär, samtidigt som man har ett barn med särskilda behov? Vill du göra din arbetsplats mer anhörigvänlig? Vilka stöd kan man få om man själv har en funktionsnedsättning och söker jobb?

Har du svårt att hitta rätt hjälpmedel för att klara skolan eller jobbet? Hur får man chansen att göra karriär som idrottsledare, oavsett egen funktionsnedsättning?

Hur kommer man vidare i livet om man har en svår sorg? Hur hjälper man ett barn som sörjer?

Välkommen till denna utgåva av Föräldrakraft, där du finner svar på bland annat ovanstående frågor. Vi är glada och stolta över att vi kan bjuda på 100 sidor som verkligen är sprängfyllda med tips och värdefull läsning.

Goda råd behövs nämligen! Vi får hela tiden bevis på att enskilda måste slåss för rätt stöd. Och att det lönar sig att kämpa.

Vid skolstarten krävde hundra­tals föräldrar och elever att extraersättningen till resursskolor i Stockholm skulle räddas. Staden slog till reträtt och lovade ompröva alla avslag. Skolbudgeten måste utökas med ett antal miljoner, men skattebetalarna bör inte vara oroliga.

Tidigt stöd i skolan är synnerligen lönsamt. När unga hamnar i utanförskap – det är då kostnaderna skenar. I somras presenterade Skandias Idéer för livet forskning som visar att en enda ungdom som fastnar i utanförskap i snitt kostar samhället mer än 10 miljoner kronor i insatser och förlorad produktivitet. Om vi snålar nu blir det dyrt i framtiden.

Vid pressläggning får vi veta att Martin får behålla sitt jobb i föräldrarnas företag (se sidan 68). Hans pappa, Robert Tamm, har gjort en fantastisk insats för att få Arbetsförmedlingen att göra en helomvändning.

Vi hoppas att även regeringen lyssnar och snarast genomför Cristina Husmark Pehrssons förslag (i Funka­utredningen) om att göra det möjligt för arbetsgivare att anställa närstående med lönestöd. Om detta förverkligas blir det möjligt för föräldrar att starta upp exempelvis hunddagis och anställa egna barn som har funktionsnedsättning.

Tyvärr grusades förhoppningarna om snabba åtgärder för smartare stöd på arbetsmarknaden när regeringen la fram höstbudgeten. Funka-förslaget om att anställa närstående med lönestöd borde ha funnits med, liksom en höjning av lönebidragstaket. Det kunde ha gjort stor skillnad.