Tillgänglighetslag inom EU snart verklighet

Ett förslag till en europeisk tillgänglighetslag har idag offentliggjorts av Europeiska kommissionen. Förslaget innehåller direktiv med gemensamma standarder för tillgängliga varor och tjänster och förväntas kunna ha en mycket positiv inverkan, om lagen blir verklighet.

– Handikappförbunden välkomnar lagen, som har potential att förbättra livsvillkoren för 80 miljoner människor med funktionsnedsättningar i Europa, säger Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden.

Äntligen kommer ett förslag, menar Handikappförbunden, som kan hjälpa till att förbättra och göra tillgängligheten likvärdig i hela Europa. Idag kan inte personer med funktionsnedsättning röra sig fritt inom EU på samma villkor som andra. Dessutom är det ett problem att det inte finns en europeisk standard för tillgänglighet av varor och tjänster, då alla EU-länder ställer olika krav på tillverkare och tjänsteleverantörer.

– När den europeiska tillgänglighetslagen blir verklighet kan den bidra till att personer med funktionsnedsättningar kan leva i Europa på lika villkor som andra. Lagen tar oss ett steg närmare det som är Handikappförbundens mål med ett universellt utformat samhälle, ett samhälle för alla, säger Stig Nyman.

Direktivet innehåller både regler och standarder för tillgängliga varor och tjänster och det som omfattas är bland annat bankomater, banktjänster, datorer, telefoner, tv-apparater, telefoni- och tv-tjänster, transporter, e-böcker och e-handel.