Tingsrätten: Inte diskriminering att missgynna barn med funktionsnedsättning

Om kommunen är liten så har föräldrarna inte rätt att välja förskola.
Det tycks tingsrätten i Kristianstad mena, sedan rätten slagit fast att en pojke med downs syndrom inte blev diskriminerad av Bromölla kommun när föräldrarna nekades välja förskola.

Som Föräldrakraft tidigare rapporterat ville Bromölla inte låta pojken gå på den förskola där hans storasyster går och som ligger nära hemmet.

Mot familjens önskan bestämde Bromölla kommun att pojken skulle gå på en helt annan förskola. Kommunens motivering var att det där finns ett annat barn med samma funktionsnedsättning.
Diskrimineringsombudsmannen, DO, har begärt ett skadestånd på 100 000 kronor av kommunen, men nu har alltså tingsrätten avvisat kravet.

Tingsrätten anser att pojken blivit missgynnad, men tycker att Bromölla kommun har haft goda skäl för detta, uppger webbtidningen Svensk Handikapptidskrift.

”Bromölla är en liten kommun med begränsade ekonomiska resurser. Därför måste kommunen ha möjlighet att styra placeringen av pojken för att effektivt kunna utnyttja lokaler och personal,” skriver rätten enligt tidningen.

– Väldigt märkligt. Om kommunerna får möjlighet att använda det här undantaget i liknande fall kan det få allvarliga konsekvenser för barn med funktionsnedsättning, säger Anna Rosenmüller Nordlander, jurist på DO, till Svensk Handikapptidskrift.

Här finns artikeln hos Svensk Handikapptidskrift.
http://www.svenskhandikapptidskrift.se/index.php?page=archives&year=2010&news_id=763