Tingsrätten: Pappan har inte rätt till vårdbidrag

Den frånskilda pappan som nekats vårdbidrag har inte blivit könsdiskriminerad. Det beslöt Stockholms tingsrätt på tisdagen.

Rätten menar alltså att Försäkringskassan gör rätt som betalar hela vårdbidraget till mamman, trots att sonen vårdas lika mycket av pappan.

Sonen har en funktionsnedsättning som ger rätt till vårdbidrag för den extra tillsyn och vård som föräldrarna måste utföra i hemmet.
Förklaringen till att det är mamman som får hela vårdbidraget är att sonen är folkbokförd hos henne.

Eftersom föräldrarna inte bor tillsammans valde Försäkringskassan att betala bidraget till den förälder där pojken är folkbokförd.

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna hade krävt ett skadestånd på 100 000 kronor till pappan för köndiskriminering. Och DO är inte nöjd med tingsrätten utslag.

– Att låta barnets folkbokföringsadress avgöra vilken förälder som får vårdbidraget är missgynnande mot män. Merparten av barn till separerade föräldrar är folkbokförda hos sin mamma, även de som bor växelvis hos båda föräldrarna.

– Barn har rätt till båda sina föräldrar, därför måste pappor och mammor ges lika möjlighet att ta hand om sina barn. Försäkringskassan tillämpning av folkbokföringskriteriet gör pappor i praktiken till andrahands föräldrar, säger diskrimineringsombudsmannen Katri Linna.