Tio gånger högre risk att dö i covid-19 vid Downs syndrom

Ny forskning från England varnar för att vuxna personer med Downs syndrom löper mycket stor risk att bli allvarligt sjuka och att avlida om de smittas av covid-19. Risken att dö av viruset uppges vara tio gånger högre.

Uppgifterna publicerades den 22 oktober 2020 i tidskriften Annals of Internal Medicine och bygger på medicinska journaler från drygt 8 miljoner vuxna personer i England.

Mångdubblad risk

Forskarna uppger att de konstaterade att risken för sjukhusvård på grund av covid-19 var fyra gånger högre för vuxna personer med Downs syndrom.

Risken för att avlida var hela 10 gånger högre för personer med Downs syndrom jämfört med övrig befolkning.

Siffrorna hade justerats för hjärt- och lungsjukdomar och boendeförhållanden, som kan ha spelat roll för den ökade risken.

Myndigheter måste agera

Forskarna skriver att de inte känner till några andra rapporter om vilken betydelse Downs syndrom har i samband med covid-19-smitta.

De betonar att de nya uppgifterna om Downs syndrom nu måste uppmärksammas av hälsomyndigheter, politiker och vårdanställda för att skydda de personer som är extra sårbara under pandemin.

Bortglömd riskgrupp

Bakgrunden till att forskarna bestämde sig för att undersöka frågan var att Downs syndrom inte funnits med på listan över riskgrupper vare sig i England eller USA, trots funktionsnedsättningens koppling till sämre immunförsvar samt hjärt- och lungsjukdom.

Sedan nyheten blev känd har Svenska Downföreningen kontaktat Socialstyrelsen med en ny begäran om ändrad definitionen av riksgrupper för covid-19.

Kräver ny riskgruppsöversyn

– Vi anser att Socialstyrelsen bör inkludera Downs syndrom när man identifierar riskgrupper för covid-19, säger Veronica Magnusson Hallberg, ordförande, Svenska Downföreningen.

Föreningen tog också upp detta i ett digitalt möte med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och hans politiskt sakkunniga Maja Stilling den 5 november.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *