Tio miljoner till det bortglömda föräldrastödet

När regeringen våren 2009 lanserade ett nytt föräldrastöd möttes det av arga protester. Familjer som har barn med funktionsnedsättning hade mer eller mindre glömts bort. Äntligen försöker regeringen reparera missen.

Nu har Statens folkhälsoinstitut fått i uppdrag att spendera 10 miljoner kronor på en satsning som handlar om riktat stöd till föräldrar med barn som har funktionsnedsättning.

Miljonerna ska användas för att utveckla och utvärdera stöd till föräldrar med barn som har funktionsnedsättning.

– Vi välkomnar regeringsuppdraget. Att rikta föräldrastöd för att nå barn med funktionsnedsättning är en av de viktigaste insatserna att bryta utanförskapet i tidig ålder och ojämlikhet i hälsa senare i livet, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.

Ett eller två lärosäten får ta hand om pengarna för att tillsammans med en kommun utveckla och utvärdera riktat föräldrastöd.

Pressinformationen innehåller inga uppgifter om vilka resurser som kan bli aktuella för det riktade föräldrastödet. Det finns heller inga uppgifter om när sådant stöd kan bli verklighet.

Mer information finns på folkhälsoinstitutets webbsajt på http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/10-miljoner-till-riktat-foraldrastod/