Tips på kollo och läger runt om i Sverige

Sveriges funktionshindrades frilufts- och fiskeförening

Äventyrslägret syftar till att stärka ungdomens möjlighet till ett aktiv friluftsliv och till att han eller hon klarar sig på egen hand i livet även om man har en rörelsenedsättning.

Vi paddlar kajak, åker vattenskidor, tältar, duschar utomhus, lagar mat utomhus, fiskar från båten som vi också gör strandhugg med på naturstränder. Vi lär ungdomarna att klara trottoarkanter, buss och tunnelbana – ett liv som rörelsehindrad på egen hand oavsett om man vistas i naturen eller i stadsmiljö.

Bonusen är att vi åker båt till Gröna Lund där man verkligen får testa sina gränser. Vi har också fysisk träning på lägren, samtal om livet som rörelsehindrad med oss ledare som förebilder. Vi behandlar allt som hör livet till!

Det viktigaste är att deltagaren träffar andra i samma situation och att man tillsammans lär sig att ingenting är omöjligt, om man bara försöker och gör så gott man kan. Genom lekar, och att vi lever så tätt tillsammans, utvecklas ungdomarna oerhört under den korta period som lägret pågår.

Se till att det finns balans mellan aktiviteter och att bara få chilla lite. Samtala om livet och se till att ha förebilder som kan påverka i positiv anda. Då kan jag lova att barnen och ungdomarna verkligen kommer hem som mera självständiga individer.

Berättat av Jonas Nilsson, SFFF, Sveriges funktionshindrades frilufts- och fiskeförening. www.stockholmsfff.se

RG aktiv rehab

Att öka individens självständighet är något som löper som en röd tråd genom hela RG:s verksamhet. Vi har flera olika läger under året och jobbar ständigt för att kunna utöka antalet aktiviteter för barn och unga.

Under våren har vi ett familjeläger för de minsta. Där välkomnas barn med fysiskt funktionshinder och dess föräldrar och syskon. Om inte familjen är medveten om vikten av självständighet, hur ska de då kunna förmedla det till sitt barn?

Under sommaren har vi barnläger – det första lägret, där barnen vistas ifrån sin familj under fyra dygn. Senare kommer familjen som också får utbildning.
Under Äventyrs­lägret, ett ungdomsläger som vi har tillsammans med SFFF, utmanas barnen och ungdomarna genom att man under hela lägret bor i tält, åker båt, går på turer i skogen och vistas ute i naturen.

Man ska inte se våra läger som en plats dit man skickar sitt barn för att bli avlastad hemma. Det handlar istället om att man gör sitt barn en tjänst när man låter de komma till oss. Genom våra förebildsledare får barnet tips och idéer om hur de kan få ett självständigare liv. Vi tipsar om hur man själv klarar sina vardagsbestyr, manövrerar sin rullstol och får en bra förflyttningsteknik. Som förälder måste man vara beredd på att vara lyhörd för sitt barn när det kommer hem med nya tankar, idéer och värderingar.

Berättat av Susanne Nielsen, RG Aktiv Rehabilitering.
www.rekryteringsgruppen.se

Sommarkollo Småland

På kollo ska man lyckas med det man gör. Så är ambitionen på Sommarkollo Småland där man har ungefär lika många ledare som ungdomar. Ledarna bjuder verkligen på sig själva. Många är jätteduktiga på musik och teater och hittar på en massa roliga upptåg.

Vi har alltid mycket sång, musik och teater men också samarbetslekar, dramalekar och spännande skatt- och spökjakter. Vi gör en stor show med inslag av allt från sång och dans till vernissage och cirkuskonster.

Ungdomarna får hjälp med att utforma ett eget unikt nummer.  Väljer man att sjunga finns flera ledare som är musiker och som kan ackompanjera på gitarr, piano och trummor.

Några ungdomar är intresserade av att spela upp en pjäs på showen tillsammans med andra ledare och ungdomar och kan då välja och vraka bland alla utklädningskläder som finns att tillgå.

Genom att ungdomarna själva planerar och framför ett eget unikt nummer, och vågar stå på scen framför en publik bestående av nyfunna vänner och positiva ledare, stärks självkänslan och de får en ökad tilltro till egna förmågor.

Showen äger rum i slutet av en period när ungdomarna lärt känna varandra och känner sig trygga med andra ledare och ungdomar. Detta gör att de vågar utmana sig själva och testa nya saker.

Att få stå på en scen med en riktig orkester som spelar och andra ungdomar och ledare som bakgrundsdansare är ett minne för livet.

Alla får också vara med och göra en kortfilm. Karaktärerna väljer ungdomarna själva och sedan skriver man manus till den egna filmen, tillsammans med ledarna. När filmen har premiär, märks en tydlig glädje och stolthet.

En uppskattad tradition på kollo är gemensamma kvällssamlingar där ungdomarna i slutet av dagen får återberätta dagens roligaste händelser. Att prata inför en liten grupp kräver mod och den positiva stämningen på kollo leder till att alla vågar uttrycka det de känner.

Vi har varit med om en fantastisk utveckling hos de flesta av våra ungdomar, som har gjort saker de inte vågat eller trott att de någonsin kunnat göra.

Det viktigaste är att det är en positiv miljö. Att man får mycket uppskattning. Att man ser ungdomarnas inneboende resurser och ger dem stöd att utveckla det de vill. Att också stödja ungdomarna att våga testa nya saker.

Kollo kan vara första gången man är hemifrån en längre tid. Att ge ungdomarna stöd, om de längtar hem, så att de klarar av att fullfölja perioden gör att de växer och får större självkänsla.

Vi får ofta höra från föräldrarna att de verkligen tycker att deras ungdomar växer mycket på kollo och klarar av mycket mera efteråt.

Något som majoriteten av ungdomarna på kollo tar upp som det roligaste är att man får många nya kompisar. Under resten av året håller ungdomarna kontakten och vissa hälsar på varandra. En mamma sa att det efter kollot var första gången någon ringt och frågat efter hennes barn.

Berättat av Eva Remnert, Sommarkollo i Småland. www.leva.se/kollo

Skota hem

Stiftelsen Skota Hem i Saltsjöbaden använder segling för att bygga självkänsla och självständighet hos unga med funktionsnedsättningar.

Vi tror på att prova nya aktiviteter på en nivå som individen har förutsättningar att lyckas med. Ribban höjs successivt;  det är att klara av nya utmaningar som ger känslan av att man kan och klarar av sådant man kanske inte ens själv trodde att man kunde. Även om detta inte gör att personen i fråga blir världsmästare i segling så kan det ge känslan av att om jag klarade av att segla på egen hand redan efter några minuter – jag som aldrig suttit i en båt förut – så finns det mycket annat jag också kan klara av, eller våga testa.

Det sociala sammanhanget är viktigt, att träffa andra med liknande problem, att känna igen sig i andra och lära av dessa hur man kan hantera situationer.

Att komma ut och segla erbjuder många utmaningar på vägen, moment där man tränar vardagliga uppgifter som påklädning och förflyttningar.

Bäst är att våra deltagare inte har med förälder som assistent och bara har med personlig assistent om man behöver hjälp med intima och personliga göromål, som att gå på toaletten eller att äta eller om man har komplicerade medicinska hjälpbehov. Annars hjälper våra instruktörer till om det behövs och deras inriktning är att hjälpa deltagaren att lära sig göra alla moment på egen hand. Vi uppmuntrar även deltagarna att hjälpa varandra och dela med sig av tekniker och strategier.

Berättat av Emma Hallén, Skota hem.
www.skotahem.se

Furuboda

Se möjligheter, inte svårigheter. Så resonerar man hos Furuboda i Skåne.

Det är en mycket viktig grund i arbetet med att öka självkänslan och självständigheten. Vi strävar efter att alla ska kunna vara med på allt de vill.

Under våra sommarveckor väljer man att delta i olika grupper efter intresse. Musikgruppen håller till i Musikverkstan där man spelar så att alla kan utvecklas och delta.

Andra grupper ägnar sig åt exempelvis idrott,  skapande eller samtalsgrupp.

Vår ambition är att alla aktiviteter ska verka för att öka självkänsla och självständighet hos deltagarna, men detta är inte heller något att ta på alltför stort allvar.

Framförallt ska man åka på kollo eller läger för att ha roligt, njuta av livet, lära känna nya vänner och lära sig något nytt. Då kommer ökad självständighet som en ren bonus!

Berättat av Marie Hallqvist, Föreningen Furuboda.
www.furuboda.se

BOSSE

Alla barn ska ha möjlighet att vara i en gemenskap med andra jämnåriga – och få träna på att kommunicera med andra socialt.

Redan när man anmäler sig till kollo och läger börjar självständighetsträningen och reflektionerna kring att ta sig iväg ensam. Det är ett led i utvecklingen att vara utan sina föräldrar.

Tillsammans med andra deltagare finns mycket gemensamt att utbyta och samtidigt uppleva det gemensamma i nya aktiviteter. Man kan hitta vänner för livet!

Varje deltagare får möjlighet att ta beslut och ta dess konsekvenser. I och med det lär man sig att argumentera och kommunicera med andra i ett socialt samspel.

Alla barn och ungdomar behöver få träna på det sociala samspelet och detta är en möjlighet att få göra det. Kanske utan sina personliga assistenter men också utan sina föräldrar.

Kommunikation med andra är ett av våra främsta verktyg till att utveckla oss och öva på att säga vad vi tycker och tänker.

Berättat av Inga-Lill Krantz, BOSSE.
www.bosse-kunskapscenter.se

Sommarsol i Skåne

Under sommaren ordnar vi läger med simskola och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Aktiviteterna planeras tillsammans med gruppledarna och anpassas efter gruppens önskemål och behov.

Alla aktiviteter där man tränar sin motorik ökar självkänslan. Man får bättre kroppsuppfattning, stärker muskulaturen och
förbättrar konditionen.

Det är ett bra tillfälle att träna sina färdigheter och bli mer självständig i vardagliga aktiviteter.

Exempel på aktiviteter är simskola, vattengympa, aqua-zumba, minigolf, zumba (även sittande), disco, havsbad, utflykter, biokvällar, femkamp, karaoke och wii-spel.

Det viktigaste är att låta de unga själva göra saker och låta det ta tid. Föräldrar
och assistenter gör ibland för mycket. Planera lägret och aktiviteterna i god tid och utgå ifrån deltagarnas intressen och behov. Vi uppmanar till självständighet och ger beröm när man lyckats med något nytt. Vi anordnar även en dag då föräldrarna och syskon är välkomna att vara med.

Berättat av Sari Bengtsson, Stiftelsen Sommarsol.
www.sommarsol.se

Stamningsförbundet

Stamningsförbundet anordnar läger i bland annat Göteborg och Visby för barn som stammar. Vi har dramalek för att stärka barnens självförtroende. Vi informerar familjerna om rättigheter, hjälpmedel och ger andra tips och råd.

Berättat av Kim Lindbom Carlsson, Stamningsförbundet.

Österlens folkhögskola

Österlens folkhögskola har inget kollo men en sommarkurs för personer med Aspergers syndrom. Ungdomarna träffar andra med samma funktionsnedsättning under ett par dagar då de får nya synvinklar och deltar i diskussioner. På detta sätt stärks ofta självförtroendet och insikten i att man inte är ensam.

I våra samtalsgrupper tar vi upp strategier och pratar om fördelar och nackdelar med funktionsnedsättningen. Diskus­sionen stärker både individen och gruppen gtenom att man ser att man inte är ensam. Man kan vända funktionsnedsättningen till något positivt. Man kan få tips och idéer av varandra. Vi bygger självförtroende genom att prova på nya aktiviteter eller besöker en ny plats tillsammans med nya människor. Bara att komma till kursen kan vara ett stort steg mot självständighet.

Viktigast är att våga lita på sig själv. Att inte skämmas och se ner på sig själv. Att se att alla människor har styrkor och att de styrkorna kan användas på olika sätt. Vår personal finns med som en trygghet och stöd, inte för hjälp.

Det finns många vinster med att träffa andra i liknande situation, både för att få förståelse och gemenskap. Att våga lita på sig själv är en byggsten i självständigheten.

Vår personal arbetar även på våra långkurser och de har många tips att ge under sommarkursen. En av våra långkurser, BAS, syftar till att bli så självständig som möjligt gällande boende, arbetsliv och social kompetens.

Berättat av Linda Nilsson, Österlens folkhögskola.
www.osterlen.fhsk.se

Kasper Kollo

Vid hembesöket inför kollovistelsen börjar vi alltid med frågan ”Vad tycker du är roligt?” Tillsammans gör vi en plan för hur deltagaren ska kunna nå de mål som man har med att åka på kollo. Det kan handla om allt ifrån att våga sova borta till att få en kompis eller göra någon aktivitet som att fiska, åka på Liseberg eller köra gokart. Vårt uppdrag är att deltagarna ska känna att de lyckas och har kul.

För många är det första gången de är borta hemifrån. Bara att sova borta i två veckor kan vara ett stort steg. Har deltagaren varit på kollo förut kanske man istället vill prova att dela rum med någon annan.

Att veta att man klarar att vara hemifrån och lära känna jämnåriga med liknande erfarenheter kan göra under för självkänslan. Lika viktigt är att självständigt klara av vardagliga situationer och aktiviteter där man är van vid att behöva hjälp. Det kan vara allt från att välja sina egna kläder, betala för sin glass på en utflykt, välja vad man vill baka och bjuda på under cafédagen, välja aktivitet och ha friheten att själv avgöra om man vill delta i en aktivitet eller inte. Alla deltagare får strategier för att kunna välja, säga nej och be om hjälp.

Vi har både välkända aktiviteter, som vi vet att deltagarna tycker om, och utmanar med nya aktiviteter som anpassas så att deltagarna vet vad de ska göra även i den nya situationen.

Vi försöker hitta de områden där deltagarna kan briljera, och samtidigt stötta upp på områden där det behövs.

Deltagarna ingår i ett socialt sammanhang tillsammans med de andra deltagarna och ledarna. Vi umgås hela dagarna. Ledarna uppmuntrar och stöttar i kontakten med de andra deltagarna, hjälper till att strukturera aktiviteter deltagarna kan göra tillsammans och agerar rollmodeller och bollplank kring vänskap.

Det allra viktigaste är att vi anpassar vår verksamhet efter våra deltagare och inte tvärt om. Våra deltagare lever många gånger i en vardag där de anstränger sig för att passa in i de mallar som samhället bygger upp. Dessa ramar gör att många upplever misslyckanden, vilket tär på självkänslan. Hos oss får deltagarna lov att vara sig själva samtidigt som vi bekräftar dem genom en ständig närvaro och dialog. Att bli sedd och få bekräftelse på att man har lyckats kan ibland vara lika viktigt som att lyckas i sig.

Bygg verksamheten kring den egna viljan! Det är lika viktigt att deltagaren kan välja att inte delta som att delta i en aktivitet. Det egna valet stärker. Kom ihåg att man alltid ska kunna ändra sig under aktivitetens gång! Erbjud stöd i alla situationer men våga ta ett steg tillbaka.

Skapa trygghet. En trygg deltagare vågar släppa på kontrollen och kan bryta invanda mönster för att testa nya saker.

Håll nära kontakt även med de som är kvar hemma under kolloperioden, oavsett om det är en förälder, ett syskon eller en boendepersonal.

Rekrytera personal som tycker att det är roligt att vara på kollo. Skapa variation i personalgruppen och visa deltagarna att man kan vara vuxen på många olika sätt.

Miljön ska vara tydlig, med var sak på sin plats. Om det finns en tydlig beskrivning för hur man spelar Fia med knuff kan två deltagare självständigt börja spela utan att någon ledare behöver förklara.

Tänk ”samarbete” istället för ”ledare och deltagare”. Självkänslan ökar när man känner sig behövd och genom att hjälpas åt med aktiviteter och sysslor stärks relationerna.

Ge tid för återhämtning. Vissa hämtar ny energi genom att läsa, andra genom att spela tv-spel eller att få ligga på sitt rum och lyssna på musik. Kan en deltagare själv fylla på energidepåerna och få avgöra när man är redo för nästa aktivitet ökar också självständigheten.

Berättat av Sara Arnesson, Kasper Care.
www.solhagagruppen.se

Lysestrand

Scoutgården Lysestrand strax utanför Lysekil anordnar varje år integrerade scoutläger för barn och ungdomar med eller utan funktionsnedsättning.

Lysestrand använder något som kallas scoutmetoden och patrullsystemet, vilket innebär att alla aktiviteter genomförs i små grupper, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig deltagarna att samarbeta, leda andra, visa hänsyn och respektera sig själv och sin omgivning.

En större del av lägret tillbringas utomhus på lägerängen, där deltagarna sover i vindskydd som de själva fått bygga. Andra aktiviteter är hajk med övernattning, matlagning på stormkök, heldagsspår, bad, lekar, tävlingar, hantverk och naturligtvis lägerbål med sång och musik. Allt kan bidra till att öka självständigheten. Man lär sig kanske något nytt om sig själva eller klarar av saker som de inte trodde att de kunde klara av. En del av deltagarna har aldrig övernattat utomhus tidigare, eller paddlat kanot. Känslan av att vara på läger långt hemifrån utvecklar självständigheten.

En viktig metod för att förbättra självkänslan är att ”lära genom att göra”. Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör att man hela tiden lär sig nya saker och utmanar sig själv. Att vara delaktig i skapandet är roligare än att titta på och bidrar direkt till självkänslan.

Om barnet inte känner sig redo för att åka på läger kan man hälsa på över dagen. Då kanske intresset och nyfikenheten väcks, och hen vill kanske åka året därpå.

Berättat av Ida Johansson, Lysestrand.
www.lysestrand.se

Funkisgruppen

En grundpelare är att deltagarna ”äger lägret”, det är de som bestämmer vad vi ska göra och hur vi ska ha det, alltifrån detaljer som hur möblerna står i lokalerna till planering av aktiviteter. Deltagarna måste också inse att med inflytande följer ansvar. Alla måste lyssna på varandra och se att det finns olika intressen och behov. Har någon tagit på sig en uppgift, förväntar sig de övriga att den blir gjord.

Deltagarna styr ofta. Det är mer meningsfullt när deltagarna planerar en spökrunda där de skrämmer ledarna än om vi gör tvärt om. Det kan tyckas tråkigt att ägna tid åt planering, men vi tror att de vinner på att göra just detta, att ta ansvar och vara med och skapa verksamheten. Att bli serverad färdiga aktiviteter är kanske roligt, men inte lika utmanande.

Vårt drömmål är att deltagarna ”tar över” de sista dagarna på ett veckoläger och göra saker tillsammans utan att vi ledare är med och stöttar. Det händer ibland, då är lyckan gjord!

Det allra viktigaste är att göra riktiga saker, att inte bara prova på. När vi håller på med friluftsliv bär deltagarna utrustning, samlar ved och tänder eld, lagar sin egen mat, täljer tältpinnar och grillspett och sover i vindskydd även om det ösregnar. När vi har musikläger, jobbar vi med hela den process som det innebär att spela tillsammans med andra – att vara närvarande i musiken, lyssna på varandra och göra sin egen insats så gott man kan. Det är en stark känsla att veta att man är en viktig del av gruppen.

Det är viktigt att komma iväg hemifrån, vara borta från sina föräldrar och träffa nya och gamla kompisar! Att ha en egen upplevelse och ett eget sammanhang är ovärderligt för självkänslan.

För den som har personlig assistans kan en lägervistelse ge möjlighet att hitta nya sätt att jobba med assistenten. Det är en annan miljö än hemma, vilket kan göra att man vågar utmana sig själv. Vi ledare försöker hitta ett bra sätt att samarbeta med de personliga assistenter som följer med, så att de känner sig delaktiga och bidrar till en bra gruppkänsla, men också vågar backa ett steg så att deltagaren kan testa nya, kanske oanade, möjligheter.

Berättat av Helena Eriksson, Funkisgruppen.
www.funkisgruppen.se

Gålölägret

Gålölägret är ett integrerat konfirmationsläger för ungdomar med och utan kognitiva funktionsnedsättningar.  De flesta aktiviteter bygger på att ungdomarna är tillsammans, två och två eller i mindre grupper. Ingen kan allt, men alla kan bidra med något.

Vi använder lekar för att öva motorik och för att ha kul! Glädjen är en viktig del i att öka sin självkänsla.

Vi har olika scoutaktiviteter i mindre patruller. Tillsammans erövrar ungdomarna nya kunskaper om att göra upp eld, tälja, göra knopar, bygga vindskydd och  paddla.

Ungdomarna bidrar med olika erfarenheter, personligheter och kunskaper. Någon har stort tålamod, någon kan redan tälja och kan visa de andra, någon är bra på att sprida glädje när de andra börjar misströsta när elden inte tar fyr, någon som varit rädd för vatten visar sig vara en hejare på att paddla.

Ungdomarna deltar aktivt i lägrets genomförande genom att bistå i matlagningen eller genom att sjunga och spela teater inför publik. Ungdomarna deltar också aktivt genomförande av gudstjänster. Alla ska få en tydlig upplevelse av att deras insats spelar en roll. Det de gör och är bidrar till ett bättre läger för alla.

Allt som görs på lägret bygger på att alla deltagare ska kunna vara med på allting. Ingen ska behöva bli utestängd eller utesluten. Känslan av att kunna vara med på allt är viktig. Alla ska uppleva att de är värdefulla och betydelsefulla. Just jag spelar roll!

Vår erfarenhet är att arbete med ungdomar i parkonstellationer eller mindre grupper hjälper dem att hjälpa varandra och stärker den egna självkänslan. Det gäller både enklare uppgifter, lekar, övningar, scouting och gemensamt ansvar för till exempel städning av rum. De ungdomar som har en lindrigare funktionsnedsättning kan uppleva att de fungerar fullt ut. De är inte längre de misslyckade, de som blir utkörda i korridoren, de fröken tjatar på, de som inte fattar. De är någon att lita på, som kan ta ansvar för sig själv och andra.

Berättat av Gunilla Lindén, Föreningen Integrerad Ungdomsverksamhet.
www.galo.nu

Barncancerfonden

Barncancerfonden anordnar flera olika typer av verksamheter för att öka ungdomarnas självständighet och självkänsla. Bland annat får ett 30-tal ungdomar som har eller har haft cancer åka till Barretstown på Irland varje år. Programmen på lägret är noggrant övervakade av välutbildade ”cara” (vän, på iriska), och hjälper barn och tonåringar att återupptäcka självkänsla, självförtroende, självständighet, vänskap, tillit och hopp. Förra året besökte 707 barn från hela Europa Barretstown. Vi anordar också ett ungdomsstorläger tillsammans med barncancerföreningarna varje år.

Det är viktigt att låta barnen själva få känna att de klarar av saker som de kanske inte först trodde var möjligt. Tänj på gränserna och låt dem träda ut en liten bit utanför bekvämlighetszonen. Det stärker också att träffa andra med liknande erfarenhet, gärna någon som utmanat sig själv och som därigenom kan fungera som bra förebild. Någon som vågat leva livet fullt ut, trots motgångar och svårigheter.

Det är viktigt att det finns någon vuxen som håller ihop det hela, någon som finns till hands om det händer något. Att träffa andra som har eller har haft cancer kan sätta igång många funderingar och känslor. Kanske är sjukdomen något som man inte pratat så mycket om, och nu plötsligt befinner man sig i ett sammanhang där barncancer är den gemensamma nämnaren. Då är det viktigt att det finns en beredskap så att man kan ta hand om alla tankar och frågor som dyker upp.

Berättat av Johanna Perwe, Barncancer­fonden.
www.barncancerfonden.se

Mera fakta: Barncancerfonden stödjer flera verksamheter för barn och ungdomar som på olika sätt har erfarenhet av barncancer.
Barretstown Gang Camp – Ett europeiskt läger på Irland för barn och ungdomar som har eller har haft cancer.
http://barncancerfonden.se/Stod-Rad/Vistelser/Barretstown/
Ågrenskas ungdomsläger – Ungdomsläger på Ågren­ska för ungdomar som själva haft cancer.
http://barncancerfonden.se/Stod-Rad/Vistelser/Agrenska/Ungdomslager/
Ågrenskas syskonläger – Fonden bekostar också läger på Ågrenska för syskon till cancerdrabbade barn där de kan möta andra som har liknande erfarenheter som de själva.
http://barncancerfonden.se/Stod-Rad/Vistelser/Agrenska/Verksamhet/
Ungdomsstorläger – varje år anordnar Barncancerfonden tillsammans med barncancerföreningarna ett ungdomsstorläger för cancerdrabbade ungdomar. Under 2013 kommer lägret hållas 9-12 maj (Kristi Himmelfärdshelgen) i Orbaden.

Rudebacken

Viktigast är att ungdomarna tillåts ta plats och  utrymme på Rudebacken. Att de får vara sig själva. Att personalen är lyhörd för önskemål och intressen. På Rudebacken får du vara som du är, utan att bli ifrågasatt.

Vi målar, spelar instrument, klär ut oss och ibland gör vi shower för att skapa ökad självkänsla och självständighet.

Vi tar vara på ungdomarnas önskemål om vad just de vill göra. De ska känna att de får vara med och bestämma om sin kolloperiod. Att bli lyssnad på är en viktig del i att få ökad självkänsla och därmed våga prova på nya saker. Det kan i förlängningen leda till en ökad självständighet.

Berättat av Anette Tegnér, Rudebacken.
www.utvecklingspedagogik.se/Rudebacken.aspx

KÅS Omsorgsverksamhet

Aktiviteterna ska vara varierade och lustfyllda och vi ska ha bestämt dem tillsammans. Våra ledare finns med som stöd i olika individuella handikapp och för att underlätta.

Deltagaren ska känna sig trygg – men också kunna känna en äkta triumf över att utmana sina egna begräsningar. Samvaron i gruppen är en viktig del, att hitta en bra kompis där det också finns utrymme till att även umgås två och två.

Aktiviteter hos oss kan vara paddling, fiske, hajk, bad, strandlekar, minigolf, båtturer, skogsvandringar, bärplock, bakning, bussutflykter, trädgårdsteater, egna uppträdanden, högläsning, tröjmålning, konstnärlig verksamhet med vernissage, bollsporter, hästkurser, museibesök, musik och sång med egen utrustning, restaurangbesök, shopping, dagboksskriverier och promenader.

Viktigt är att känna sig ”som hemma” och samtidigt ha distans till det egna hemmet. Under lägervistelsen deltar man i att duka fram frukost och kvällsfika, bakar till speciella tillfällen och väljer aktiviteter. Man städar, kanske tvättar man sina kläder, packar vid kollots slut och gör utvärdering tillsammans med sin kontaktperson.

Vi har en klar och tydlig struktur över dagens händelser med program och stödbilder på whiteboard, daglig genomgång och koll att alla deltagare förstått vad som ska göras och vad som behöver packas vid utflykt. Man har egen fickpeng att förvalta, med stöd av kontaktpersonen, så man ser hur mycket som behövs och vad den räcker till.

När det finns olika åsikter får man träna sig i att diskutera fram en bra lösning tillsammans och öva upp förmågan att säga nej till saker som känns klart obehagliga. Här får man öva upp respekten för andras åsikter så att tillvaron känns bra på lägret, och i förlängningen även i vuxenlivet. Man får också öva på att ta vara på den fria tid man har, så den inte blir för lite eller för mycket aktiv. Vi ser till att det är möjligt att fortsätta hålla kontakt med nyvunnen vän, genom brev, nätet eller telefon. För att inte tala om att kunna träffas och göra saker tillsammans.

Berättat av Inga-Lill, Kås Omsorgsverksamhet på Barnens Ö, Vallentuna.
www.omsorgsverksamhet.se

Ågrenska

Självkänsla handlar om att ingå i ett sammanha