Nyheter

Tolktjänsten ska förbättras, lovar regeringen


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Tolktjänsten för döva och hörselskadade måste förbättras, anser regeringen som har tillsatt en ny utredning som ska ta itu med dagens problem med oklara ansvarsförhållanden.

Tolktjänsten för döva och hörselskadade måste förbättras, anser regeringen som har tillsatt en ny utredning som ska ta itu med dagens problem med oklara ansvarsförhållanden.

– Teckenspråkiga personer ska ha samma möjligheter att ta del av information och att kunna göra sig hörda som andra. Flera utvärderingar visar att behoven av tolk för vardagstolkning inte tillgodoses som det är tänkt, säger Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister.

Maria Larsson menar att det råder oklarhet om ansvarsförhållanden och om vilka kostnader det statliga bidraget till tolktjänst ska täcka.

– I dag arbetar och deltar döva i samhällslivet och arbetslivet på ett annat sätt än tidigare, vilket även ställer tolktjänsten inför stora utmaningar. Brukarnas behov är ofullständigt kartlagt. Brukarorganisationerna menar att många väljer att inte beställa tolk beroende på att man inte tror sig kunna få tolkning, till exempel på fritiden, säger Maria Larsson.

Greger Bååth, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten, har utsetts till utredare och han ska vara klar med sin rapport senast 1 november 2011.

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Tidvis
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för JAG
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Primass
 • Annons för STIL