Tonåring filmad och fastspänd – på grund av personalbrist

En tonåring på ett LSS-boende har övervakats med babymonitor, och ibland spänts fast med bälte i en stol och lämnats ensam.

Olagliga åtgärder – oavsett samtycke

Socialnämnden i Gislaved får hård kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som menar att åtgärderna är olagliga.

IVO menar att boendet har använt åtgärderna som ett sätt att ”kompensera otillräcklig bemanning”.

Det spelar ingen roll att tonåringens vårdnadshavare har samtyckt till att använda monitor och bälte.

”Åtgärden är så ingripande i den enskildes rörelsefrihet och integritet att vårdnadshavarens samtycke inte kan godtas”, skriver IVO.

LÄS ÄVEN: Så vanligt är det med tvång och vanvård på LSS-boenden

Kommunen måste se över bemanningen

IVO kräver att socialnämnden ser över personalbemanningen och personalens beredskap, så att det blir tryggt och säkert för ungdomen. ”En tillräcklig bemanning är en viktig förutsättning för en trygg och säker boendemiljö”, skriver IVO i sitt beslut 13 januari 2023.

Tonåringen är i behov av ständig uppsikt för att inte komma till skada, men att spänna fast hen på grund av bristande bemanning innebär en allvarlig brist i omsorgen, och strider mot grundläggande fri- och rättigheter enligt Regeringsformen.

Enligt IVO är det inte tillåtet att spänna fast ungdomen i en stol, utan att personalen är i direkt närhet och kan öppna bältet.

Även monitorn används på grund av bristande bemanning då personalen.

LSS-insatser får aldrig innebära tvång

LSS-boende och andra insatser enligt LSS bygger på frivillighet, och får inte vidtas mot den enskildes vilja. Insatserna ska också vara av god kvalitet och bygga på den enskildes självbestämmande och integritet.

IVO skriver att en begränsande åtgärd kan anses vara av god kvalitet om den utgår från att:

  • syftet är att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde samt att
  • åtgärden har föregåtts av en individuell behovsbedömning och
  • mindre ingripande åtgärder har vidtagits eller övervägts innan.

Däremot får begränsningar inte användas som kompensation för brister i bemanningen, personalens kompetens eller att verksamheten bedrivs i olämpliga lokaler.

LÄR DIG MER OM LSS: Alla lektioner i LSS-skolan 2023

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *