Bakläxa för minuträknare – tonåring har rätt till assistans

Tonåringens grundläggande behov är visserligen mindre än 7 timmar per vecka, men av sådan art och omfattning att de berättigar till assistans.

Det är innebörden av en dom i Kammarrätten i Göteborg.

Rätt att kissa max 3 gånger per dag

Funktionsstödsnämnden i Göteborg hade avslagit assistans. Motiveringen var att hjälpbehovet inte ansågs som tillräckligt omfattande.

Nämnden hade beräknat de grundläggande behoven till 5 timmar och 52 minuter.

Politikerna i nämnden i Göteborg gav några exempel på vad man såg som ”skälig tidsomfattning” vid bedömningen av tonåringens rätt till assistans. Till exempel att det var rimligt med 2 minuter för att tvätta sig före simning och 6 minuter för av- eller påklädning.

Vidare hade nämnden ”godtagit” att tonåringen får tömma blåsan vid 3 tillfällen per skoldag. Dock ville nämnden inte godta ”behov av att tömma tarmen oftare än 1 gång per dag”.

Det finns ingen bestämd undre tidsgräns

Förvaltningsrätten i Göteborg bedömde behoven till något mer – 6 timmar och 45 minuter.

Förvaltningsrätten konstaterade även att det inte finns någon bestämd undre tidsgräns för att ha rätt till personlig assistans.

Sedan avslog man ändå tonåringens överklagande.

Kammarrätten: Rätt till assistans även för övriga behov

Kammarrätten tänkte annorlunda, och skrev bland annat:

”Hjälpbehovet som det beskrivits, framför allt i samband med toalettbesök och personlig hygien, får anses vara av privat och mycket integritetskänslig karaktär och uppkommer även flera gånger dagligen.”

Kammarrättens samlade bedömning (i mål nr 4829-23) var att de grundläggande behoven var av sådan art och omfattning att de berättigar till assistans, även om de uppgår till mindre än 7 timmar per vecka.

Tonåringen har därför rätt till assistans även för övriga behov, vilket alltså kan ge hen betydligt mer assistans än de hittills beräknade 5 timmarna och 52 minutrarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *