”Total rättslöshet – alla kan drabbas av återkrav”

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Assistansanordnare får återkrav på mångmiljonbelopp utan att ha gjort något fel. Kraven kan gälla retroaktivt, flera år bakåt, även om det är Försäkringskassan som gjort fel. Det menar branschorganisationen Fremia Personlig Assistans.

– Om detta inte stoppas kan stora delar av den seriösa branschen slås ut. Assistansanordnare måste kunna lita på Försäkringskassans beslut, säger Henrik Petrén på Fremia Personlig Assistans som idag släppt en rapport om ”oacceptabel rättsosäkerhet för assistansanordnare”.

Återkrav på assistansersättning även när man gör rätt?

Han beskriver en ”totalt rättslös” situation för flera assistansanordnare som drabbats av Försäkringskassans beslut om återkrav, trots att anordnaren inte har gjort något fel.

Annons

– Det räcker med att anordnaren skäligen borde ha insett att ersättning lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp. Och ribban för ”skäligen borde insett” ligger med dagens tillämpning extremt lågt.

– Precis alla assistansanordnare kan drabbas av återkrav idag, hur mycket man än säkerställer att man gör allt rätt och riktigt.

Ett aktuellt fall

I en debattartikel i Dagens Juridik redogör Henrik Petrén för ett aktuellt fall:

Annons

1. En person med rätt till personlig assistans enligt beslut från Försäkringskassan anlitar en assistansanordnare.

2. Anordnaren avlönar assistenter som utför assistansen. Försäkringskassan betalar ersättning till anordnaren.

3. Flera år senare anser Försäkringskassan att deras eget beslut om rätt till assistans var felaktigt. Retroaktivt beslutar man att dra in ersättningen, flera år tillbaka i tiden. Försäkringskassan kräver att anordnaren ska återbetala nära 7,3 miljoner kronor trots att denne har levererat assistans under hela perioden.

Annons

4. Några pengar att återbetala finns inte eftersom dessa har gått till löner. Men lagen gör det ändå möjligt att rikta återkrav mot assistansanordnaren som har varit mottagare av assistansersättningen.

– Det låter som hämtat ur en Kafkaroman men detta är den totala rättslöshet som assistansanordnare idag lever med, säger Henrik Petrén.

Hur vanligt är det med återkrav från Försäkringskassan?

Exakt hur vanligt detta är finns inga uppgifter om just nu. Men problemet är växande. Försäkringskassan har uppgett att man år 2020 gjorde rekordstora återkrav på 464 miljoner inom assistansersättningen.

Annons

En stor del av återkraven – 195 miljoner eller drygt 40 procent – gäller dock inte misstänkt brottslighet.

– I stället handlar det ofta om oavsiktliga fel som kan vara begångna av Försäkringskassan, en assistansberättigad eller en assistansanordnare, säger Henrik Petrén.

Hur upplever assistansanordnarna osäkerheten?

Oron för att drabbas av stora retroaktiva återkrav växer nu bland landets assistansanordnare. Regeringen ger Försäkringskassan ökade resurser att bekämpa bidragsbrott, men många befarar att det kommer att leda till allt fler seriösa företag drabbas av tveksamma återkrav.

Annons

– Vi känner stor oro för att satsningen [mot bidragsbrott] kan bli kontraproduktiv. Seriösa företag riskerar att slås ut om volymen återkrav ska vara det mått som Försäkringskassans framgång mäts mot, säger Henrik Petrén.

Vad vill branschorganisationen Fremia Personlig Assistans?

Organisationen menar att lagar och regler måste ändras så att assistansanordnare inte drabbas av återkrav utan att ha gjort fel. Anordnare får inte heller hållas ansvariga för saker de inte har möjlighet att kontrollera.

Fremia kräver också reglerna ändras så att assistansanordnare kan lita på att Försäkringskassans beslut om rätt till personlig assistans gäller, och att beslut inte ändras retroaktivt.

Annons

 

Behöver du hjälp med att hitta en bra assistansanordnare? Missa inte vår specialguide med Sophie Karlsson, IfA, om hur man hittar rätt personlig assistans:
Hur vet jag om anordnaren är seriös?
Hur kan jag jämföra olika assistansföretag och andra anordnare?
Vilka krav bör jag ställa?

Artikeln publicerades 2021-04-15