Totalstopp för invandring av assistenter – eller bättre anställningsvillkor?

Men än var fjärde personlig assistent är född i utlandet. Det handlar om tiotusentals medarbetare. Nu vill Moderaterna införa ett totalstopp för ny invandring av personliga assistenter. Trots att en statlig utredning 2020 istället föreslog krav på bättre anställningsavtal.

”Arbetskraftsinvandringen av assistenter är i stor utsträckning förenad med missbruk, fusk och kriminalitet”, hävdar Moderaterna i sitt förslag som innehåller en rad skärpningar av kraven för att få invandra.

”Cyniskt utnyttjande”

Vidare skriver man att ”det handlar inte sällan om ett cyniskt utnyttjande av både skattemedel och utsatta människor”.

Lars Lööws utredning ”Översyn av yrket personlig assistent” som kom 2020 beräknar att 28 procent av de personliga assistenterna är födda utanför Sverige. Det kan jämföras med att 19 procent av hela befolkningen är född utomlands.

Vanligast hos egna arbetsgivare

Utlandsfödda assistenter är vanligast hos assistansanvändare som är egna arbetsgivare (36 procent) och hos privata anordnare (32 procent). Det är mindre vanligt att assistenter anställda av kommuner och kooperativ är födda utanför Sverige (23 respektive 24 procent), enligt översynen.

Lars Lööws utredning presenterade också förslag om krav på kollektivavtalsliknande villkor som ett sätt att ” göra det svårare och mindre lönsamt för de oseriösa anordnarna att utnyttja utländska medborgare”.

En väg in på arbetsmarknaden

Den höga andelen utlandsfödda assistenter förklarades i utredningen med att arbete som personlig assistent kan vara en väg in på arbetsmarknaden. Vidare noterade utredningen att det är vanligare med närstående assistenter hos assistansanvändare födda utomlands, eftersom assistenten behöver kunna kommunicera på samma språk som användaren.

Lars Lööw utsågs 2020 till ny överdirektör på Arbetsförmedlingen.

Företagarna kritiserar M

Organisationen Företagarna förkastar helt Moderaternas förslag. Företagarna anser att fokus på fusk överskuggar det verkliga problemet, att hitta rätt personer att anställa utan lång väntan.

− Migrationsverkets handläggningstider är oacceptabelt långa, säger Företagarnas näringspolitiska expert Erik Ageberg.

− Ibland beskrivs det som att det är vanligt med handel med arbetstillstånd inom assistansbranschen. Det stämmer inte. Det förekommer, men i de allra flesta företag förekommer inte fusk, säger Erik Ageberg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *