Tre av tio socialchefer: Vi bryter mot lagen

Vi bryter mot LSS-lagen, säger tre av tio socialchefer.

Det går inte att följa intentionerna i lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade, uppger nästan var tredje socialchef i en undersökning utförd av fackförbundet Vision.

Rapporten presenterades idag när Socialchefsdagarna startade i Gävle.

Fyra av fem socialchefer uppger att de har alltför små ekonomiska resurser, eller inga marginaler alls, för att följa LSS och Socialtjänstlagen.

– Det är ett bekymmer att var tredje socialchef inte kan följa LSS-lagen och att det dessutom är fler socialchefer som svarar det i år jämfört med förra året, säger Annika Strandhäll, Visions ordförande.

RBU:s ordförande Agnetha Mbuyamba är upprörd över rapporten om att socialcheferna inte anser sig följa lagen.

– Det är mycket allvarligt. Lagen gäller och ska följas, något annat är inte acceptabelt. Men ändå ser vi dagligen exempel på att barn och unga med funktionsnedsättningar nekas nödvändiga insatser av ekonomiska skäl, säger Agnetha Mbuyamba.

– Den som säger att vi inte har råd med insatser till personer med funktionsnedsättning blir svaret skyldig vad man vill göra istället. Är det att åter spärra in människor på institutioner? Det bedrivs ett krypskytte mot LSS som gör mig så upprörd, säger Agnetha Mbuyamba.