Trög start för privat psykiatri

Trög start för privata aktörer som vill ta över alla psykiatri för unga inom större områden.
– Vi vill gärna ta över all barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård inom hela geografiska områden, säger Cecilia Halvars Öhrnell på vårdföretaget Aleris AB.

Ett av målen med privatiseringen av vården är att minska köerna till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Oftast sköts denna verksamhet av landstinget helt i egen regi, men ett undantag är Aleris AB som driver en BUP-enhet i Kista i norra Stockholm och gärna vill driva fler. Men man anar en besvikelse över att det har gått trögt att komma vidare efter etableringen i Kista.

– Vi tror inte på några snabba förändringar, säger Cecilia Halvars Öhrnell, som är chef för Aleris affärsområde barn och ung­dom inom psykiatridivisionen.
Hon anser att en ökad mångfald av utförare inom barnpsykiatrin gör det möjligt att kapa väntetiderna. BUP i Kista har enligt henne visat att produktiviteten kan ökas och Kistaenheten märker även av ett inflöde av patienter från andra områden. Alla är välkomna till Kista även om man främst vänder sig till närområdet.
– Det ringer personer från andra stockholmskommuner för att fråga om de får komma, vi säger att de är välkomna men vill inte marknadsföra oss mer då det finns risk att vi får egna köer, säger Cecilia Halvars Öhrnell.

Aleris har mycket höga ambitioner och har lämnat in ”utmaningar” till Stock­holms landsting inom flera områden på alltifrån psykiatri till hjärtoperationer, utmaningar som nu bearbetas inom landstingets beslutskvarn.
– Genom att ta över all barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård inom hela geografiska områden kan flera mottagningar samverka och öka tillgängligheten på exempelvis kvällar. Vi vill gärna på sikt kunna ta ansvar för både vuxna och barn inom ett helt område, säger Cecilia Halvars Öhrnell.

Unga vuxna är en av de viktigaste målgrupperna och man ser ett stort behov hos ungdomar som i och med 18-årsdagen blir för gamla för BUP.
– Före och efter 18-årsdagen är skilda världar och att komma till vuxenpsykiatrin istället för BUP kan vara omvälvande. Det är inte många som klarar att på egen hand ta sig fram i systemet och där vill vi vara behjälpliga, säger Cecilia Halvar Öhrnell som betonar att Aleris redan idag har ett par framgångsrika verksamheter, Målet och Nåjden, för unga vuxna som behöver mycket stöd för att komma in i vuxenvärlden utan att dras in i missbruk och kriminalitet.
Det behövs många fler Målet och Nåj­den är Cecilia övertygad om.
– Efterfrågan är stor om verksamheterna blir kända. Det är viktigt att fånga upp ungdomar i tid som behöver detta stöd för att öka det psykiska välbefinnandet, så att de kan bli självständiga och i slutändan självförsörjande. Om vi kan fånga upp fler tidigare så minskar även bidragsberoendet och kommunernas kostnader.
Genom att få ansvar för hela områden hoppas Aleris kunna arbeta på ett annorlunda och smartare sätt med unga vuxna än vad kommuner och landsting själva kan göra.
– Som privat utförare inom kommuner och landsting kan vi skapa bra incitament till förbättringar.