Tror på fördubbling av jobb för gymnasiesärelever

Nu slår Skolverket ett slag för att öka chansen till jobb för elever som går ut gymnasiesärskolan.
– Mycket snart släpper vi stödmaterial för hur skolorna ska förbereda eleverna för arbetslivet, genom nya gymnasiesärskolearbeten, säger Bengt Weidow på Skolverket.

På måndagen medverkade han på Särskolans rikskonferens i Örebro för att informera om det nya sättet att öka chanserna på arbetsmarknaden.

De nya gymnasiesärskolearbetena motsvarar gymnasiearbeten och ska visa att eleven är förberedd för ett visst yrkesområde.

– Detta är en nyhet i gymnasiesärskolan och våren 2017 utförs de första gymnasiesärarbeten av elever som avslutar sin utbildning, sa Bengt Weidow i ett samtal med Föräldrakraft / HejaOlika.

Många är fortfarande osäkra på hur gymnasiesärarbetena ska utformas men på rikskonferensen gav Bengt Weidow konkreta exempel på hur det kan gå till.

– Gymnasiesärarbetet är som en final på utbildningen och innan den är klar ska man ha minst 22 veckor arbetsplatsförlagt lärande, APL, säger Bengt Weidow.

Det är väl känt att det har varit svårt att få fram praktikplatser, men det är en utmaning som Bengt Weidow tror att skolorna kommer att klara.

– Det kan ta tid att hitta platser, men det går, säger han.

Målet med reformen är att kraftigt förbättra jobbmöjligheterna efter gymnasiesärskolan.

– Intentionen är att eleverna ska förberedas för arbetslivet. Jag tror att gymnasiesärskolearbetet kan få en avgörande betydelse för många. Om skolan lyckas med detta så är förutsättningarna för att eleven ska få jobb mycket bättre.

– Idag är det tyvärr färre än 20 procent av eleverna som finner arbete efter gymnasiesärskolan efter många års nedgång.

Kan den utvecklingen vändas nu?
– Satsningen på gymnasiesärskolearbeten tror jag är en nyckeln till framgång. Det ser väldigt lovande ut nu.

Vilken betydelse kan det få?
– Varför inte fördubbla andelen elever som får jobb? Sysselsättningen har legat på den nivån tidigare, så vi bör kunna komma tillbaka till det, säger Bengt Weidow.