Tummen ned för nya LSS: ”Förslagen leder helt fel”

Gammal skåpmat som varken stoppar kostnadsökningen eller förbättrar kvaliteten. Jan Andersson (s), tidigare ordförande i LSS-kommittén, är inte nådig i sin kritik av förslaget till ny utformning av LSS.

Kommitténs slutbetänkande om LSS, lagen som stöd till vissa funktionshindrade, presenteras på fredag men EU-parlamentarikern Jan Andersson har redan gått ut med brett angrepp på förslagen.

– Det allvarligaste är att kommittén inte lägger förslag som hanterar de strukturproblem som finns och som bidrar till den kraftiga kostnadsutvecklingen för personlig assistans, skriver Jan Andersson i en debattartikel i Göteborgsposten.

{loadposition incontent}Problemet är att både kommunerna och enskilda personer idag har ett starkt intresse av att den enskilde får rätt till insatser enligt LSS. För den enskilde innebär rätten till LSS att man får högre kvalitet på stödet än om man får hjälp enligt socialtjänstlagen. För kommunerna är LSS ekonomiskt förmånligt eftersom staten får ta större delen av kostnaderna.

 

– Samma huvudman, kommunerna, borde ha ansvar för både LSS och socialtjänstlagen. Dessutom borde skillnaderna i insatsernas kvalitet minskas genom att socialtjänstlagen förbättras, menar Jan Andersson.

En sådan lösning skulle minska intresset för att ”komma in i LSS-lagens personkrets”. Men utredningen gör tvärtemot och tar sikte på ett totalt statligt huvudmannaskap för personlig assistans.

– Det leder helt fel, tycker Jan Andersson. Ett totalt statligt huvudmannaskap för LSS ger sannolikt kraftigt ökade kostnader. Kommunernas incitament för att allt fler personer ska tillhöra LSS skulle öka.

Systemet för utjämning av kostnader mellan kommunerna driver upp kostnaderna, enligt Jan Andersson.
– Kommuner med låga kostnader tvingas betala till kommuner med höga kostnader. Kommuner som har försökt använda socialtjänstlagen tvingas betala till kommuner som inte använt denna lag utan arbetat för att så många som möjligt omfattas av LSS, skriver Jan Andersson.

Jan Andersson var själv med om att utforma LSS men är nu orolig för att reformens legitimitet skadas.
– Min oro har inte minskat genom utredningens förslag, skriver han.

Kommitténs åtgärder för att komma till rätta med oseriös verksamhet anser Jan Andersson också vara alltför ”modesta”. Han menar att förslagen om tillstånd och tillsyn i 2005 års delbetänkande ”På de assistansberättigades uppdrag” skulle ge ett bättre resultat.

Jan Andersson nämner några bra saker i LSS-kommitténs förslag.
* Bedömningen ska bli mer enhetlig i olika delar av landet.
* Bättre daglig verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
* Ett tydligare barnperspektiv.

Här är Jan Anderssons personliga webbsajt