4 kommentarer

 1. Det var sorgligt, beklämmande och framförallt OBEHAGLIGT att se UG-s program. Och minst lika illa – jag är tyvärr inte förvånad. Förutom de fysiskas övergreppen som är vedervärdiga vill jag uppmärksamma en sak till som jag tycker kommit ”lite i skymundan”, nämligen det som skulle föreställa Dicks hem.

  Hem ja, för mig var det en förvaring, ett fängelse helt enkelt, Dick ska hållas avskild från omvärlden precis som på institutionernas tid. Eftersom jag inte vill använda svordomar får det bli något mjukare för att beskriva vad jag känner innerst inne känner – det är en skam för vårt land att vi är på väg tillbaka till institutioner igen.

  Harald, jag vet att du inte vill använda ordet institution och inte jag heller egentligen som du vet. Men det här måste kallas för det det verkligen är för att förhoppningsvis få politikerna att agera.

  1. Ja så är det!
   Enligt lagen ska ett gruppboende vara ett eget hem där du har en egen fullgod lägenhet, Det ska bo mellan 3 till 5 boende med egen lgh och det ska finnas gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Enligt 2 domar i HFD kan 6 boende accepteras om alla kan garanteras goda levnadsvillkor.
   När ni sett UG så inser nog de flesta att det inte är möjligt om någon av de boende har svåra problem med många personer inkluderande personal. Helt enligt ”den lilla gruppens princip” som de som ansvarar och bygger måste förstå!
   Jag håller tyvärr med dig Thomas att det pågår en ny form av institutioner ute i många kommuner. Ansvaret för att stoppa det och verkligen följa LSS-lagen är IVO och ansvariga i kommunerna. Juristerna i FR är inte tillräckligt insatta för att förstå de mjuka delarna i lagen. Det som inbegrips i att lagen ska vara individuell. Jag förstår att jurister men även ”vanligt folk” har svårt vad detta innebär och kräver av ansvariga. Ansvariga måste vara väl insatta, det gäller inte minst de som ska följa upp hur insatserna fungerar.
   Jag tyckte programmet tydligt visade just detta.

 2. Blev tagen när jag såg Uppdrag Granskning.
  IVO, Inspektionen för vård och omsorg, brister i systematiskt kontrollarbete.

  Reflexion från Uppdrag granskning SVT 1. Dicks rop på hjälp!
  Jag har sett ”Gökboet” med Jack Nicholson från 1975. När jag såg uppdrag granskning så upprepas historien fast i en modernare version med institutionskänsla kryddat med översittarfasoner, makt, brist på människosyn och Dick. Det som är skillnad är att Jack är skådespelare men det är inte Dick.
  IVO, Inspektionen för vård och omsorg, brister i systematiskt kontrollarbete.
  Sofia Wallström, generaldirektör på IVO, säger att hon tycker att det är anmärkningsvärt att den typen av oacceptabla verksamheter som bland annat Dick bott på har kunnat fortgå med ansvarigas godkännande, men säger också:
  – Jag tycker det är uppenbart att Ivo behöver göra mer – och vi kommer att göra mer.

  Har man granskat ett ärende där det finns brister. Då får man inte förlita sig på att verksamheterna fixar sina brister. Och avsluta ärendet.
  Tyngden på tillsynsutövande måste ju vara ett levande systematiskt kontrollarbete att förvissa sig om att brister åtgärdas och viljan finns till ett förbättringsarbete. Det är människor det handlar om. Här måste riksrevisionen peka med hela handen att det är oacceptabelt av en tillsynsmyndighet att förlita sig på verksamheter som har svagheter och att de åtgärdar sina brister utan uppföljning och kontroll.
  Hur stort är mörkertalet i Sverige?

 3. Ja, visst är det sorgligt att vi inte kommer framåt, utan snarare bakåt! SKR hyser jag inga större förhoppningar om. I Aktuellt efter Uppdrag granskning förra veckan gled Ing-Marie Wieselgren på SKR undan frågan om strängare kompetenskrav.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *