Två år efter löftet – problemen har förvärrats

Redan för två år sedan uppmärksammades våld, kränkningar och andra missförhållanden på LSS-boenden.

FUB:s ordförande Harald Strand fick då – i en direktsänd debatt i SVT – ett löfte från SKR, Sveriges kommuner och regioner, om satsningar på grundutbildning för LSS-personal.

SKR:s representant sa i SVT-debatten att man såg ”en väldigt tydlig brist på kompetens och att det behövs en grundutbildning för just funktionshinderområdet”.

Att FUB och SKR var eniga om detta sågs som en viktig framgång. Men idag är Harald Strand långtifrån nöjd med utvecklingen.

– Tyvärr har problemen fortsatt att öka, säger Harald Strand idag. Att inget har hänt anser jag att SKR har huvudansvaret för, möjligen beror det på att man bytt politisk ledning sedan 2018.

Läs mer om IVO:s tillsyn och kontroll i LSS-skolan 2021, lektion 11 om tillstånd, kontroll och överklagande.

Nya avslöjanden

Förra veckan tog SVT:s Uppdrag granskning åter upp de allvarliga bristerna inom LSS-bostäder, med våld och kränkningar.

Harald Strand är besviken över att Uppdrag gransknings nya avslöjanden inte har lett till snabba och kraftfulla reaktioner.

– Hela idén om att vi skulle behöva en ny LSS-lag känns märklig då vi redan har en bra lag, om man vill läsa alla förarbeten. Problemet är att kommunerna inte vill följa LSS, och att det inte finns tillräckligt starka sanktioner.

– Det är de ansvarigas lagtrots och den dåliga uppföljningen från de som är satta att se till att LSS följs som är problemet.

Besparingar skapar problem

Många brister beror enligt Harald Strand på att kommuner har sparat in på resurserna till LSS. Och många gånger utan att klargöra konsekvenserna.

– När kommuner säger att de inte har råd så talar de inte om att kostnaderna via utjämningssystemet sprids lika över alla kommuner i Sverige baserat på antal innevånare. En besparing i en kommun drabbar den enskilda brukaren, men ger ingen verklig vinst för kommunen. Tvärtom kostar rättsliga processer onödiga pengar.

Kritiserar tillsyn

Men han kritiserar även den statliga tillsynen via IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och de rättsliga instanserna:

– Det nya som framkom väldigt tydligt i Uppdrag granskning nu i oktober var att IVO brister i sin tillsyn och uppföljning. Det beror kanske på att IVO fått mindre pengar i budget de senaste åren?

– När dessutom inte förvaltningsrätten fungerar som det rättsskydd det ska vara för personer som ingår i personkrets 1 i LSS, personer med intellektuell funktionsnedsättning med eller utan autism, då blir lagen ingen verklig rättighetslag.

– IVO har själv rapporterat att våld förekommer på var fjärde gruppbostad! Tar vi med även det mildare begreppet ”kränkning” så är det säkert ännu vanligare.

Krav från förbund

Hur kommer Riksförbundet FUB att agera?

– Riksförbundet FUB och Autism & Aspergerförbundet har vid ett flertal tillfällen till olika myndigheter krävt bättre utbildad personal och närvarande arbetsledning på alla gruppbostäder. Vi har dessutom nu plussat på att det bör finnas utbildningskrav för personal. Det räcker dock inte med undersköterskeexamen som i äldrevården.

– I LSS står att personal på boenden ska ha den utbildning som krävs för varje boende vid varje tillfälle för att uppnå möjlighet till goda levnadsvillkor. Så när någon påstår att det inte finns krav på personal på LSS-boende, så visar det för mig att de inte har läst lagen och dess förarbeten. Om lagen följts skulle vi slippa fler fall som Dick. Eventuella övergrepp som ändå kan ske skulle hanteras av ledningen för boendet eller ansvarig i kommunen.

Anhöriga har för lite makt

Vilka råd vill du ge till anhöriga som är oroliga?

– Det är svårt att ge generella råd till anhöriga, då de ofta befinner sig i en beroendeställning. Vi ser inte minst i Uppdrag granskning att anhöriga har för lite makt. Likaså blir det tydligt i programmet att det inte hjälper att anmäla till IVO. I programmet säger generaldirektören för IVO att det behöver göras mer, men snack måste bli verkstad!

– Samtidigt har det blivit tydligt att medlemskap i en organisation som FUB och Autism- & Aspergerförbundet gör skillnad. Man är inte längre ensam i sin kamp. Självklart önskar jag ett FUB:s makt vore större!

Utbilda och handled!

Råd till personal?

– För personal gäller att kräva av arbetsgivaren att man får den utbildning som behövs för att kunna göra ett bra jobb, och att det finns kontinuerlig fortbildning. Om man jobbar med personer som Dick krävs dessutom regelbunden handledning, säger Harald Strand.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *