Nyheter

Två år efter löftet – problemen har förvärrats

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Redan för två år sedan uppmärksammades våld, kränkningar och andra missförhållanden på LSS-boenden.

FUB:s ordförande Harald Strand fick då – i en direktsänd debatt i SVT – ett löfte från SKR, Sveriges kommuner och regioner, om satsningar på grundutbildning för LSS-personal.

SKR:s representant sa i SVT-debatten att man såg ”en väldigt tydlig brist på kompetens och att det behövs en grundutbildning för just funktionshinderområdet”.

Att FUB och SKR var eniga om detta sågs som en viktig framgång. Men idag är Harald Strand långtifrån nöjd med utvecklingen.

– Tyvärr har problemen fortsatt att öka, säger Harald Strand idag. Att inget har hänt anser jag att SKR har huvudansvaret för, möjligen beror det på att man bytt politisk ledning sedan 2018.

Läs mer om IVO:s tillsyn och kontroll i LSS-skolan 2021, lektion 11 om tillstånd, kontroll och överklagande.

Nya avslöjanden

Förra veckan tog SVT:s Uppdrag granskning åter upp de allvarliga bristerna inom LSS-bostäder, med våld och kränkningar.

Harald Strand är besviken över att Uppdrag gransknings nya avslöjanden inte har lett till snabba och kraftfulla reaktioner.

– Hela idén om att vi skulle behöva en ny LSS-lag känns märklig då vi redan har en bra lag, om man vill läsa alla förarbeten. Problemet är att kommunerna inte vill följa LSS, och att det inte finns tillräckligt starka sanktioner.

– Det är de ansvarigas lagtrots och den dåliga uppföljningen från de som är satta att se till att LSS följs som är problemet.

Besparingar skapar problem

Många brister beror enligt Harald Strand på att kommuner har sparat in på resurserna till LSS. Och många gånger utan att klargöra konsekvenserna.

– När kommuner säger att de inte har råd så talar de inte om att kostnaderna via utjämningssystemet sprids lika över alla kommuner i Sverige baserat på antal innevånare. En besparing i en kommun drabbar den enskilda brukaren, men ger ingen verklig vinst för kommunen. Tvärtom kostar rättsliga processer onödiga pengar.

Kritiserar tillsyn

Men han kritiserar även den statliga tillsynen via IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och de rättsliga instanserna:

– Det nya som framkom väldigt tydligt i Uppdrag granskning nu i oktober var att IVO brister i sin tillsyn och uppföljning. Det beror kanske på att IVO fått mindre pengar i budget de senaste åren?

– När dessutom inte förvaltningsrätten fungerar som det rättsskydd det ska vara för personer som ingår i personkrets 1 i LSS, personer med intellektuell funktionsnedsättning med eller utan autism, då blir lagen ingen verklig rättighetslag.

– IVO har själv rapporterat att våld förekommer på var fjärde gruppbostad! Tar vi med även det mildare begreppet ”kränkning” så är det säkert ännu vanligare.

Krav från förbund

Hur kommer Riksförbundet FUB att agera?

– Riksförbundet FUB och Autism & Aspergerförbundet har vid ett flertal tillfällen till olika myndigheter krävt bättre utbildad personal och närvarande arbetsledning på alla gruppbostäder. Vi har dessutom nu plussat på att det bör finnas utbildningskrav för personal. Det räcker dock inte med undersköterskeexamen som i äldrevården.

– I LSS står att personal på boenden ska ha den utbildning som krävs för varje boende vid varje tillfälle för att uppnå möjlighet till goda levnadsvillkor. Så när någon påstår att det inte finns krav på personal på LSS-boende, så visar det för mig att de inte har läst lagen och dess förarbeten. Om lagen följts skulle vi slippa fler fall som Dick. Eventuella övergrepp som ändå kan ske skulle hanteras av ledningen för boendet eller ansvarig i kommunen.

Anhöriga har för lite makt

Vilka råd vill du ge till anhöriga som är oroliga?

– Det är svårt att ge generella råd till anhöriga, då de ofta befinner sig i en beroendeställning. Vi ser inte minst i Uppdrag granskning att anhöriga har för lite makt. Likaså blir det tydligt i programmet att det inte hjälper att anmäla till IVO. I programmet säger generaldirektören för IVO att det behöver göras mer, men snack måste bli verkstad!

– Samtidigt har det blivit tydligt att medlemskap i en organisation som FUB och Autism- & Aspergerförbundet gör skillnad. Man är inte längre ensam i sin kamp. Självklart önskar jag ett FUB:s makt vore större!

Utbilda och handled!

Råd till personal?

– För personal gäller att kräva av arbetsgivaren att man får den utbildning som behövs för att kunna göra ett bra jobb, och att det finns kontinuerlig fortbildning. Om man jobbar med personer som Dick krävs dessutom regelbunden handledning, säger Harald Strand.

 

Fler artiklar om detta ämne

6 av 10 saknar utbildning för att jobba på LSS-boende för barn
Om inte personalens kunskaper blir bättre hotar Socialstyrelsen med regelrätta krav på utbildning
Övergreppen ökar – IVO hotar med polisanmälan
IVO: Handlingarna kan vara brottsliga och den som utför dem kan dömas till straff
FUB: Låt inte brottsdömda arbeta på LSS-boenden
Har drivit frågan om utdrag ur misstankeregistret och belastningsregistret under mer än 10 år
Kräver skadestånd till drabbade inom LSS-boenden
Uppdrag granskning har visat att personer med funktionsnedsättning utsätts för allvarliga brott
Kräver skarpa sanktioner vid övergrepp på LSS-boenden
Funktionsrätt Sverige: Avslöjandena i Uppdrag granskning bara är toppen på isberget
LSS-skolan 5: Boende med särskild service
Cirka 1000 barn och unga samt cirka 28 000 vuxna har boende med särskild service enligt LSS
SKL: Nu måste vi storsatsa på utbildning inom funktionshinder
”Vi har uppmärksammat att det här är en jätteviktig fråga”

Artikeln publicerades 2020-10-19

Se kommentarer

 • Det var sorgligt, beklämmande och framförallt OBEHAGLIGT att se UG-s program. Och minst lika illa - jag är tyvärr inte förvånad. Förutom de fysiskas övergreppen som är vedervärdiga vill jag uppmärksamma en sak till som jag tycker kommit "lite i skymundan", nämligen det som skulle föreställa Dicks hem.

  Hem ja, för mig var det en förvaring, ett fängelse helt enkelt, Dick ska hållas avskild från omvärlden precis som på institutionernas tid. Eftersom jag inte vill använda svordomar får det bli något mjukare för att beskriva vad jag känner innerst inne känner - det är en skam för vårt land att vi är på väg tillbaka till institutioner igen.

  Harald, jag vet att du inte vill använda ordet institution och inte jag heller egentligen som du vet. Men det här måste kallas för det det verkligen är för att förhoppningsvis få politikerna att agera.

  • Ja så är det!
   Enligt lagen ska ett gruppboende vara ett eget hem där du har en egen fullgod lägenhet, Det ska bo mellan 3 till 5 boende med egen lgh och det ska finnas gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Enligt 2 domar i HFD kan 6 boende accepteras om alla kan garanteras goda levnadsvillkor.
   När ni sett UG så inser nog de flesta att det inte är möjligt om någon av de boende har svåra problem med många personer inkluderande personal. Helt enligt ”den lilla gruppens princip” som de som ansvarar och bygger måste förstå!
   Jag håller tyvärr med dig Thomas att det pågår en ny form av institutioner ute i många kommuner. Ansvaret för att stoppa det och verkligen följa LSS-lagen är IVO och ansvariga i kommunerna. Juristerna i FR är inte tillräckligt insatta för att förstå de mjuka delarna i lagen. Det som inbegrips i att lagen ska vara individuell. Jag förstår att jurister men även ”vanligt folk” har svårt vad detta innebär och kräver av ansvariga. Ansvariga måste vara väl insatta, det gäller inte minst de som ska följa upp hur insatserna fungerar.
   Jag tyckte programmet tydligt visade just detta.

 • Blev tagen när jag såg Uppdrag Granskning.
  IVO, Inspektionen för vård och omsorg, brister i systematiskt kontrollarbete.

  Reflexion från Uppdrag granskning SVT 1. Dicks rop på hjälp!
  Jag har sett ”Gökboet” med Jack Nicholson från 1975. När jag såg uppdrag granskning så upprepas historien fast i en modernare version med institutionskänsla kryddat med översittarfasoner, makt, brist på människosyn och Dick. Det som är skillnad är att Jack är skådespelare men det är inte Dick.
  IVO, Inspektionen för vård och omsorg, brister i systematiskt kontrollarbete.
  Sofia Wallström, generaldirektör på IVO, säger att hon tycker att det är anmärkningsvärt att den typen av oacceptabla verksamheter som bland annat Dick bott på har kunnat fortgå med ansvarigas godkännande, men säger också:
  – Jag tycker det är uppenbart att Ivo behöver göra mer – och vi kommer att göra mer.

  Har man granskat ett ärende där det finns brister. Då får man inte förlita sig på att verksamheterna fixar sina brister. Och avsluta ärendet.
  Tyngden på tillsynsutövande måste ju vara ett levande systematiskt kontrollarbete att förvissa sig om att brister åtgärdas och viljan finns till ett förbättringsarbete. Det är människor det handlar om. Här måste riksrevisionen peka med hela handen att det är oacceptabelt av en tillsynsmyndighet att förlita sig på verksamheter som har svagheter och att de åtgärdar sina brister utan uppföljning och kontroll.
  Hur stort är mörkertalet i Sverige?

 • Ja, visst är det sorgligt att vi inte kommer framåt, utan snarare bakåt! SKR hyser jag inga större förhoppningar om. I Aktuellt efter Uppdrag granskning förra veckan gled Ing-Marie Wieselgren på SKR undan frågan om strängare kompetenskrav.