Två av tre kommuner saknar mål för handikappanpassning

Två av tre kommuner har dålig koll på hur arbetet med att förbättra tillgängligheten går. Det visar den nya tillgänglighetsbarometern från Humana. Stora brister finns när det gäller badplatser, idrottsanläggningar, lekplatser och andra offentliga utrymmen.
– Vi uppmanar alla kommunpolitiker att anta utmaningen att göra den egna kommunen till Sveriges mest tillgängliga, skriver Agnetha Mbuyamba och Kathleen Bengtsson Hayward i en debattartikel.

Agnetha och Kathleen, som är ordföranden för RBU respektive NHR, menar att kommunpolitikerna måste lyfta fram tillgänglighetsfrågorna i valrörelsen.

{loadposition incontent}– Det är valår och de kommande fyra årens politik avgörs till stor del detta år. En annan anledning är att det kommer en ny plan- och bygglag. Lagförslaget som är tänkt att träda i kraft under nästa år, kommer att ge kommunerna nya möjligheter att granska tillgänglighet och användbarhet på ett tidigt stadium i olika beslutsprocesser. Detta behöver kommunerna vara beredda på och avsätta resurser för redan nu, skriver de båda förbundsordförandena.

Den nya tillgänglighetsundersökningen från Humana visar att två av tre granskade kommuner saknar mål om ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i sina översiktsplaner.  Var fjärde kommun har inte gjort någon granskning av tillgänglighet i butiker och offentliga lokaler i kommunen.

Åmål är den kommun som får högst betyg i barometern. Därefter följer Falköping, Borgholm, Kumla och Sundbyberg.
Barometern har tagits fram av företaget Humana med expertstöd från Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. 207 kommuner ingår i granskningen.

Debattartikeln på Aftonbladet

Här finns Humanas Tillgänglighetsbarometer