Två specialskolor blir åter rikstäckande

Specialskolorna Ekeskolan, för synskadade elever, och Hällsboskolan, för språkstörda elever blir åter statliga skolor och kommer börja ta in elever från hela landet. Utredaren och centerpartisten Sofia Larsen fick i november i uppdrag att utreda hur ett förstatligande av skolorna skulle gå till och den 15 maj lämnade hon över förslaget till skolminister Jan Björklund.

Ekeskolan i Örebro och Hällsboskolan i Sigtuna var tidigare statligt styrda och tog in elever med särskilda behov från hela Sverige. Eleverna på Ekeskolan hade ofta ett funktionshinder utöver synskadan. Till Hällsboskolan kom barn som var svårt språkstörda. Men i juli 2000 förvandlades skolorna till resurscenter och har sen dess inte gått att söka till om man inte bott i skolornas hemkommuner. Nu ska skolorna åter öppnas för barn i hela Sverige.

– Det är viktigt att skolorna blir flexibla och elev- och individanpassade, säger Sofia Larsen.

Hon menar att det i det nya förslaget står att det är viktigt att det blir en dialog mellan lärare på specialskolorna, hemkommunen, föräldrar och eleven.

– Nu ska det bli en större valfrihet för eleverna. Tidigare när skolorna var statligt styrda var eleverna tvungna att spendera hela sina terminer på skolan och när skolorna blev resurscentrum gavs bara rådgivning  och kompetensutveckling till elevernas skolor i hemkommunen. Nu vill vi att det ska finnas en möjlighet att välja, säger Sofia Larsen.

Tanken är att man ska kunna gå några dagar i veckan på specialskolorna och gå de resterande dagarna på skolan i hemkommunen om detta passar eleven bäst.

Kommunerna måste ta sitt ansvar
I utredningen har man även tittat på kostnadsutvecklingen och hur många elever skolorna kommer dra till sig.

– Det är viktigt att kommuner inte ser de nya statliga specialskolorna som en chans att bli av med kostnader för elever med särskilda behov. Elever som har nytta av att gå på skolorna ska få åka, men vi vill också att resurscentrumen ska behållas, så att vi kan fortsätta stödja kommunerna och hjälpa dem med kompetensutveckling. Det går inte att släppa en elev vind för våg. När de väl kommer hem efter sin tid på specialskolorna kommer de behöva stöd från sin hemkommun, så att de kan komma ut i vuxenlivet ordentligt, säger Sofia Larsen.

Men hon tror inte att det kommer bli en stor anstormning till specialskolorna. Enligt utredningen kommer det inte bli någon stor skillnad, utan elevantalet kommer antagligen stegvis långsamt öka.

– Det är en kostsam verksamhet för staten, men den behövs och är viktigt. Vi har inte satt något tak på hur mycket det får kosta, säger Sofia Larsen.

Nu hoppas hon att förstatligandet av skolorna kommer gå bra och att den nya formen kommer bli politiskt långsiktigt hållbart.