Tvångsåtgärder ska regleras i ny lag, föreslår LSS-kommittén

LSS-kommittén vill minska risken för övergrepp mot personer med funktionsnedsättningar. Ett förslag till ny lagstiftning ska tydligt ange när och hur tvångsmetoder får förekomma.
Frågan är högaktuell sedan TV-programmet Uppdrag Granskning nyligen uppmärksammade att hårdhänta och ibland livsfarliga tvångsåtgärder som ”kontrolltagning” förekommer på bland annat korttidsboenden.

– Tvångs- och begränsningsåtgärder rimmar illa med lagar som LSS och SOL eftersom dessa lagar som bygger på självbestämmande. Men verkligheten är sådan att det ändå förekommer tvångsåtgärder. Det här är en gråzon där vi inte kan vara helt säkra på att rättsäkerheten fungerar fullt ut, säger Kenneth Johansson till Föräldrakraft.

{loadposition incontent}
– Det finns ett antal personer inom LSS-området som kan vara till fara för sig själva eller andra. Det är en liten grupp men vi kan inte blunda för att de finns.

Kenneth Johansson är ordförande för riksdagens socialutskott och LSS-kommittén. När LSS-kommittén den 29 augusti presenterar sitt slutbetänkande kommer man även att föreslå någon form av reglering eller lagstiftning kring tvångsåtgärder, ett område som idag inte är reglerat alls utöver det som gäller enligt nödvärnsrätten.

Kan inte en ny lagstiftning om tvångsåtgärder uppfattas som att det blir mer ”fritt fram” att ta till våld mot personer med funktionsnedsättningar?
– Nej, det tror jag inte. En utvärdering i Norge, som har en sådan lagstiftning, visar tvärtom att det blir färre tvångs- och begränsningsåtgärder, säger Kenneth Johansson.

Kommer en ny lagstiftning att innebära att det blir förbjudet att använda farliga metoder som till exempel kontrolltaging?
– Vad som kommer att vara tillåtet eller förbjudet vågar jag inte gå in på.

Inom LSS-kommittén sneglar man även på den pågående diskussionen om ny lagstiftning inom demensvården, där det finns ett förslag som innebär att man reglerar en rad tvångsåtgärder. Det handlar om möjligheten att flytta en person till särskilt boende mot dennes vilja, låsa ytterdörren, använda sänggrindar, larmanordningar och att hålla fast en aggressiv person.

– Även inom LSS-området är vi inne på att det behövs en lag i någon form för att få rättssäkerhet kring tvångsåtgärder, men det kommer bara att gälla en mycket liten grupp personer med funktionsnedsättningar där man inte lyckas på annat sätt, säger Kenneth Johansson.
– Vi är uppmärksamma på att detta är ett problem juridiskt, medicinskt och etiskt, men vi vare sig kan eller vill blunda för det.

Är din bedömning att problemen med tvångsåtgärder och övergrepp har ökat eller minskat på senare år?
– Vi vet att det hela tiden har funnits men jag törs inte svara på hur utvecklingen har  varit. Vi tycker att problemet ska kartläggas men jag hoppas att problemet snarare minskat än ökat i och med att kompetensen har förbättrats.

Kenneth Johansson menar att förslaget till ny lagstiftning bara är ett komplement till en rad andra åtgärder som LSS-kommitten lägger fram den 29 augusti.

FAKTA
LSS – Lagen om stöd och service till funktionshindrade
SOL – Socialtjänstlagen Några exempel på satsningar som diskuteras:
– ökad kunskap hos personal
– tillräckliga resurser att klara svåra situationer
– arbetsledning
– arbetsrutiner
– etik och människosyn
– tillsyn

– Vi jobbar med alla delarna till vårt slutbetänkande, säger Kenneth Johansson.

Läs även artiklarna på Uppdrag Gransknings webbsajt