Tvångsvård för pojke som blivit beroende av datorspel

En 17-årig pojke i Falkenberg ska tvångsvårdas för dataspelsberoende.
”Vårdbehovet är akut. Vårdplanen bör genomföras omedelbrt”, skriver
länsrätten i sitt beslut.

Det är Hallands Nyheter som skriver om 17-åringen som fått länsrätten att fatta det mycket ovanligt beslutet om tvångsvård.

Enligt en specialist, psykoterapeuten Owe Sandberg, som tidningen har
talat med finns bara tre liknande omhändertaganden i Sverige.

– Motsatsen är vanligare, att det är svårt att få socialtjänsten att
ingripa mot dataspelsmissbruk. Man lägger istället ansvaret på
föräldrarna att fixa det, säger Owe Sandberg.

När det gäller 17-åringen i Falkenberg har frivillig vård hos barn- och
ungdomspsykiatrin och öppenvården misslyckats. Enligt föräldrarna har
dataspelandet lett till ett beroende som påverkar sonen ”extremt
mycket”. Om han inte får använda datorn blir sonen aggressiv eller helt
apatisk.

Sonen har en helt annan uppfattning och motsätter sig vården. Enligt
Hallands Nyheter anser han att det egentligen bara handlar om en
konflikt mellan honom och mamman.

De spel som 17-åringen har använt är World of Warcraft och Counter-Strike.

Psykoterapeuten Owe Sandberg ger Hallands Nyheters läsare följande tips för att hantera misstänkt beroende av datorspel:

– Genom kognitiv beteendeterapi kan man lära sig tänka på ett annat
sätt, lära sig tekniker för att gå in i förnuftets kontrollrum och bli
medveten om när man behöver säga stopp. Jag gör scheman och kontrakt
med ungdomar där gränsen brukar gå vid maximalt 20 timmars spel i
veckan. Då finns det tid kvar för att skapa balans i tillvaron, säger
Owe Sandberg till Hallands Nyheter. 

Läs hela artikeln på Hallands Nyheters webbsajt