Tvillingmamma tvingas åka med en son i taget till samma förskola

Tvillingmamman Karolina Ehrnstedt fick avslag på ansökan om bilstöd till sina två söner då Försäkringskassan anser att hon kan åka allmänna färdmedel med en son i taget, till samma förskola. Och utan rätt till bilstöd kan hon heller inte få de två extrabälten för 10 000 kronor som hennes söner behöver för att kunna åka trafiksäkert.

– Vi har två söner på snart sju år som har autism och utvecklingsstörning, ingen av dem talar. Vid färd i bil knäpper de av sig bältet. Det finns hjälpmedel för detta i form av ett ”extrabälte” som man själv trär/monterar i bilen och som gör att barnet inte kommer åt att knäppa upp bältet själv, säger Karolina Ehrnstedt.

I Stockholms läns landsting kunde man till för två år sedan få detta bälte förskrivet av en sjukgymnast eller arbetsterapeut. När familjen sökte ett sådant bälte fick den dock veta att denna typ av ärenden nu ligger hos Försäkringskassans bilstödsenhet. Karolina Ehrnstedt var således tvungen att ansöka om bilstöd för sina söner för att kunna få dessa extrabälten. En tidsödande process för många parter, som dessutom slutade med avslag.

– Det spelar ingen roll om man i verkligheten önskar bilstöd eller inte, för att komma ifråga för bilanpassning oavsett storlek måste man först vara beviljad bilstöd. Man ansöker då med färska intyg från läkare samt sjukgymnast om bilstöd som sedan handläggs och utreds av Försäkringskassan under någon eller några månader. Vi fick inget bilstöd då jag, mamma, som ansökte anses kunna åka allmänna färdmedel med en son i taget, färdmedel som i vårt fall går varannan timme och killarna går på samma förskola och därmed börjar samma tid på morgonen.

– Reglerna tar ej hänsyn till att man inte kan åka med båda sina funktionshindrade barn samtidigt, de betraktas helt separat av Försäkringskassan, säger Karolina Ehrnstedt.

På Försäkringskassan har man diskuterat liknande ärenden, men har idag inga möjligheter att bedöma en familjs totala behov, enligt Maria Ingvarsson, verksamhetsutvecklare vid enheten för vård- och arbetsskador på Försäkringskassan.

– Vi har diskuterat hur vi ska förhålla oss till ärenden där en förälder har flera barn med funktionsnedsättning. Tyvärr har vi inte sett att det finns utrymme i nuvarande regler om bilstöd att väga samman familjens totala behov när vi bedömer behovet av bilstöd. Det finns även en kammarrättsdom som menar att vi ska bedöma barnens funktionsnedsättning var för sig. Det gör också att mamman behöver ansöka om bilstöd för båda barnen om båda har ett behov av anpassning för att vi ska kunna pröva rätten till bilstöd för barnen var för sig, säger Maria Ingvarsson.

Är det rimligt att en familj som enbart är i behov av ”extrabälte” till sina två söner med autism och utvecklingsstörning, ett par hjälpmedel för sammanlagt ungefär 10 000 kronor, ska behöva ansöka om bilstöd, ett stöd som familjen kanske inte ens är intresserat av?
– Mamman behöver inte ansöka om grundbidrag till inköp av bil för att få anpassningsbidrag. Det finns alltså inget krav på att hon tar emot 60 000 kronor och köpa ny bil. Hon kan ansöka om enbart anpassningsbidrag för extrabälte till hennes nuvarande bil. Däremot måste Försäkringskassan pröva om den sökande har rätt till bilstöd för att kunna bevilja anpassningsbidrag. Den prövningen är grunden för att kunna få bilstöd och ställer lika omfattande och höga krav oavsett vad ansökan gäller. Så har det varit sedan bilstödet infördes 1988, säger Maria Ingvarsson.

Vad avser Försäkringskassan göra för att i framtiden slippa den typ av orimlighet som familjen beskriver?
– Eftersom bilstödet är utformat med tanke på dem som har väldigt stora förflyttningssvårigheter finns det säkert många som inte kan få bilstöd men som ändå har behov av en mindre anpassning för att kunna åka trafiksäkert. Därför finns sannolikt behov av någon ytterligare stödform för att kunna få mindre bilanpassningar, säger Maria Ingvarsson.

Karolina Ehrnstedt har tills vidare löst situationen genom att en assistent, som sitter bredvid barnen när de färdas i bil, ser till att pojkarna inte spänner upp sina bälten.

– Jag kan inte förstå varför har man lagt en sådan typ av anpassning under bilstöd. Det handlar om 300-400 barn som är inskrivna på Autismcenter för små barn i Stockholms län. Tänk om hälften av dem någon gång knäpper upp bältet? Då ska alltså alla de föräldrarna söka om bilstöd, när man istället borde kunna låna ett sådant bälte av hjälpmedelscentralen under något eller några år, säger hon.

Mer om anpassningar och bilstöd i Föräldrakraft nr 3 som utkommer 21 maj 2010.