Tvist om hjälpmedel slår mot brukare

Sliten rullstolsskylt.Taklyftar och rullstolar som brukaren inte kör själv ska betalas av kommunen eller assistansanordnaren, menar landstinget i Gävleborg. Men kommunen håller inte med, och anser att det är personliga hjälpmedel som ska betalas av landstinget. Resultatet – brukare får inte sina berättigade hjälpmedel.

Leif Jonsson, A-assistans grundare, tycker att situationen inte är hållbar.

– Landstinget Gävleborgs policy innebär i princip att alla hjälpmedel är arbetstekniska hjälpmedel och ska bekostas av assistansanordnaren om det på minsta sätt underlättar assistenternas arbete, säger Leif Jonsson.

Enligt honom har det gått så långt att brukare många gånger hamnar mellan stolarna och får stora problem att få en rullstol förskriven – eftersom den används av assistenterna.

Men assistansföretag har enligt LASS, Lagen om assistansersättning, inte rätt att använda assistanspengar till annat än just själva assistansen. Små kostnader för handskar och andra hjälpmedel som ska se till assistentens säkerhet kan bekostas, men inte rullstolar och lyftar.

– Det största problemet är taklyftar. Många av våra brukare får inte lyftar på grund av att landstinget ser det som arbetstekniska hjälpmedel, säger Leif Jonsson.

Han har flera gånger tagit upp problemen med Försäkringskassan, som håller med om att assistansersättningen inte kan användas till att bekosta dyrare hjälpmedel.

I Försäkringskassans allmänna råd 2002:6 står det bland annat: ”Assistansersättningen bör inte täcka kostnader för andra hjälpmedel än kostnader för enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och förkläden”.

Kommunerna inom Gävleborg följer policyn enligt LOKAH-rapporten, som Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet gav ut 1996. Där fastslår man att arbetstekniska hjälpmedel endast är mindre hjälpmedel som behövs för att underlätta för personalen.

Men i Landstinget Gävleborgs handbok för hjälpmedel står att arbetstekniska hjälpmedel är bland annat personlyftar. Man skriver även att individuellt hjälpmedel är rullstol som framförs av egen kraft. Det lämnar frågan öppen om en rullstol som man själv inte kan köra är ett personligt eller arbetstekniskt hjälpmedel.

– Kommunernas syn på det hela är inte densamma som landstingets. Kommunerna följer LOKAH-rapporten och menar att det inte finns några arbetstekniska hjälpmedel förutom till exempel skyddshandskar, så till hösten är det ett prioriterat område att hitta en lösning, säger Johnny Haraldsson, handläggare för välfärdsfrågor i Region Gävleborg.

– Kommuner och landsting har olika policy och problemet uppstår längst ut i ledet, när arbetsterapeuter ska förskriva hjälpmedel, säger Johnny Haraldsson.

Därför lovar han nu att han ska driva på frågan inom Region Gävleborg, så att man kan hitta en gemensam lösning.