Tydlig lag – otydliga politiker!

Jag som av tydliga skäl kan LSS-lagen, vill vara tydlig med att LSS är en utmärkt lag om man väljer att följa den!

Många ansvariga politiker, tjänstemän och jurister vill påstå att lagen är otydlig, men det tyder bara på att de inte har läst lagens förarbeten, som propositionen och Handikapputredningen!

Det är nog snarare så att dessa påståenden om otydlighet är ett tecken på att man inte gillar lagen? I dessa tider när egoism är mer framträdande än solidaritet och där politiker har blivit mer populistiska, så är inte en lag som ger särskilda insatser till en liten röstsvag grupp så poppis?

Politiker sprider gärna dimma kring LSS, genom att prata om personlig assistans och om arbete. Trots att det är en minoritet i LSS-gruppen som har insatsen personlig assistans och försvinnande få i gruppen som kan få ett riktigt arbete. Daglig verksamhet är det ”jobb” man kan få och som en händelse vill man nu ge mer statliga medel för habiliteringsersättning och lägga ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen om detta.

Detta blir en dimma för alla andra tilläggsdirektiv man inte ger och för att det är populistiskt då en ”lön” på 30-60 kronor per dag är lätt att angripa.

Men gruppens stora ekonomiska problem är knappast hab-ersättningen. Det är som Sveriges Radios Klartext den 7 september belyste och som jag och FUB skrivit både i inlägg på ReclaimLSS.org och här på HejaOlika samt i rapporterna ”Fångad i fattigdom”, att det inte går att leva ett gott liv på aktivitets-/sjukersättningen längre. En ersättning (lön/pension) som står och stampar samtidigt som de stora kostnaderna som hyra och mat rusar.

Är det så att politikerna i verkligheten saknar vilja att göra något åt LSS-gruppens prekära ekonomiska situation?

Jag brukar påstå att ansvariga politiker har hörselskydd och skygglappar – men är det så att de i verkligheten saknar vilja att göra något åt LSS-gruppens prekära ekonomiska situation? Det är ju inte så lätt att förbättra situationen nu, sedan man spridit dimma om ”LSS är för dyrt” och ”det fuskas stort i assistansersättningen”.

För personerna i LSS-gruppen blir konsekvenserna en usel personlig ekonomi, vilket strider mot LSS grundläggande mål om goda levnadsvillkor! Vem i ansvarig ställning bryr sig?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *