Nyheter | Diskriminering

Ulrika vann mot Försäkringskassan

Hon uppmanades att uppsöka ett lokalkontor - nu döms Försäkringskassan för bristande digital tillgänglighet

Ulrika Norelius Centervik

Ulrika Norelius Centervik får 20 000 kronor i diskrimineringsersättning.

– Det är bra att denna dom slår fast att jag utsatts för diskriminering. För mig och alla andra blinda föräldrar innebär det ett hopp om att Försäkringskassan faktiskt måste tillgängliggöra tjänsterna skyndsamt.

Det säger Ulrika Norelius Centervik sedan hon idag fått besked från Stockholms tingsrätt att Försäkringskassan ska betala 20 000 kronor i ersättning till henne.

Ulrikas synnedsättning gjorde att hon inte kunde använda Försäkringskassans webbtjänst under 2015–2016 för att anmäla vård av sjukt barn. Vid ett antal tillfällen gick hon därför miste om ersättning.

Läs även

Försäkringskassan dömd för brister i digital tillgänglighet

Beställ HejaOlikas nyhetsbrev

Sidor ur Föräldrakraft nr 4

Beställ senaste numret av Föräldrakraft

Bli expert på LSS med hjälp av LSS-skolan!

Skip to content