Ung man får resa till Danmark men inte längre – enligt Sjöbo

Sjöbo kommun kämpar för att förhindra att en 20-årig man får rätt till ledsagare vid en resa till Thailand.

Kommunen har hela tiden sagt nej till 20-åringens begäran att få en kommunalt bekostad ledsagare med sig på resan. Till Danmark skulle det ha gått bra, men till Thailand? Nix.

Efter överklagade bestämde dock länsrättten att den unge mannen hade rätten på sin sida.
– En Thailandsresa är inget orimligt för en person i hans ålder, tyckte länssrätten enligt en artikel i Skånska Dagbladet.

Men Sjöbo kommun viker inte från sin ståndpunkt och överklagar därför länsrättens beslut till kammarrätten.
Till Skånska Dagbladet säger Kjell-Åke Nilsson, chef för vård- och omsorgsförvaltningen:
– Vi vill ha prövat vad lagen säger egentligen. Vi tycker att vi har tolkat den rätt.

Överklagandet har skrivts under av Kjell-Åke Nilsson och nämndsordföranden Berit Lundström (m).

Enligt 20-åringen är resan till Thailand inte enbart en nöjesresa utan det handlar också om rehabilitering.
Sjöbo kommun drar sig inte för att skjuta över ansvaret för detta på andra:
– Rehabilitering är Region Skånes ansvar, säger Kjell-Åke Nilsson till tidningen.

Det finns dock en gräns för hur långt Sjöbo kommun vill sträcka sig för att förhindra den unge mannens möjlighet att få ledsagare på resan.
Om kammarrätten ger mannen rätt kommer kommunen att följa beslutet, lovar Kjell-Åke Nilsson.

Resan är redan genomförd – nu handlar striden bara om principer.
Även om 20-åringen fick rätt i länsrätten så har kommunen på sätt och vis redan vunnit: resan fick genomföras utan någon kommunal ledsagare.

Läs hela artikeln på Skånska Dagbladets webbsajt