Nyheter

Unga drabbas hårt av felaktiga avslag. Blir det någon ändring?


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Försäkringskassans agerande gör det svårt för unga att ta till vara sina rättigheter

Förstoringsglas granskar Försäkringskassan

Försäkringskassan gör fel i vart femte avslag på aktivitetsersättning. Men det är oklart om myndigheten kommer att rätta till felen, trots att aktivitetsersättning är ett stöd som är avgörande för tusentals ungdomars ekonomi.

 

Försäkringskassan har fått svidande kritik för att avslagen på aktivitetsersättning har skjutit i höjden. Senast från Inspektionen för socialförsäkringen, som anser att vart femte avslag kan strida mot lagen. Frågan är nu: kommer Försäkringskassan att lyssna på kritiken, och rätta till bristerna?

I en SVT-intervju ställs frågan om Försäkringskassan tänker att ändra sin praxis, efter den hårda kritiken från bland annat Inspektionen för socialförsäkringen.

Undvikande svar från Försäkringskassan

Något klart besked ges inte – svaret är undvikande, och kommenterar inte de konkreta brister som Inspektionen för socialförsäkringen pekat ut.

– Försäkringskassan behöver alltid se om vi behöver justera något, men då är det viktigt att vi tittar på det noga, svarar Ingeborg Watz Forslund, områdeschef inom Försäkringskassan.

Läkare kritiserar rättsosäkra avslag

I en annan SVT-intervju säger specialistläkaren Håkan Odeberg till SVT att Försäkringskassan ”letar efter anledningar att dra in ersättningen” och att ”systemet är rättsosäkert”.

På SVT:s fråga om så är fallet nekar Ingeborg Watz Forslund. Hon tillägger:
– Vår viktigaste uppgift är att göra de bedömningar som är rätt enligt lagen.

Samma regler – men fler avslag

Dock är det rättsosäkerheten som även Inspektionen för socialförsäkringen lyfter fram som en brist i Försäkringskassans handläggning.

Inspektionen slår fast att Försäkringskassan har ändrat sina bedömningar trots att reglerna är samma som tidigare. Enligt Inspektionen är det ”problematiskt” och ”skapar instabilitet”.

– Det är svårt för unga som ansöker att förutse vad som krävs för att bli beviljade aktivitetsersättning. I förlängningen blir det ett rättssäkerhetsproblem, och kan skada allmänhetens förtroende för socialförsäkringen, säger Lisa Carlsson, projektledare för granskningen.

1 av 5 avslag kan vara felaktigt

Den mest allvarliga kritiken är att 20 procent av avslagen motiveras på ett felaktigt sätt, enligt inspektionen.

Försäkringskassan använder formuleringar om att underlaget ”inte styrker en nedsättning av arbetsförmågan med minst en fjärdedel under minst ett år”.

Detta anser inspektionen vara en felaktig motivering eftersom lagen endast kräver ”att nedsättningen kan antas bestå under minst ett år”.

Beslut från Försäkringskassan som inte går att förstå

Inspektionen för socialförsäkringen underkänner flera andra aspekter av Försäkringskassans handläggning.

* Beslut är så dåligt formulerade att de kan vara mycket svåra att förstå för den som gjort ansökan.

* Beslut saknar dessutom korrekt information om vad som krävs för att beviljas aktivitetsersättning.

ISF: Svårt att ta till vara rätt till aktivitetsersättning

Även dessa brister drabbar unga på ett mycket allvarligt sätt.

”Felaktig eller otydlig information från Försäkringskassan om beviskraven kan leda till att den unga personen får svårt att ta till vara sina rättigheter, exempelvis genom att veta vilka underlag hen ska presentera för sin sak.”

Kan vilseledas att inte överklaga

”Det kan också leda till att personer väljer att inte begära omprövning eller överklaga avslagsbeslut eftersom de inte bedömer att det inte finns några möjligheter att beslutet kommer att ändras”, skriver Inspektionen för socialförsäkringen.

8000 färre unga får aktivitetsersättning

Försäkringskassans alla avslag de senaste åren har resulterat i att antalet unga med aktivitetsersättning minskat kraftigt. År 2016 hade mer än 32 000 unga detta stöd, och 2019 hade antalet minskat till 24 000 unga.

 

Fler artiklar om detta ämne

Aktivitetsersättning
Maria Persdotter framför Försäkringskassans huvudkontor (collage). Foto: Linnea Bengtsson
”Överklaga avslagen – Försäkringskassan har slutat fungera”
Maria Persdotter, RBU: Det är en absurd situation för många, man kan ha flera ärenden i domstol samtidigt
Juridik
Marie Nilsson. Foto: Linnea Bengtsson.
Ge aldrig upp din kamp för att få rätt stöd
Vi ser att problemen ökar för unga personer med funktionsvariationer, ofta i kontakten med Försäkringskassan

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för JAG
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Särnmark

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *