Unga ger caféer underkänt – utestängs från social aktivitet

När ungdomar umgås med varandra är en vanlig aktivitet att gå och fika. Men att kunna ta sig in på ett café och få del av gemenskapen är inte en självklarhet för alla. Det kunde Nätverket unga för tillgänglighet konstatera när de den 19 maj genomförde manifestationen ”Fika för alla” och tillgänglighetstestade 28 caféer i Stockholm och Göteborg.

– Vi undersökte några för oss grundläggande frågor. Hur kunde de med rullstol komma in? Fanns det fika för allergiker och intoleranta? Hur var ljudmiljön för hörselskadade? Och var ledarhundar välkomna? berättar Mikael Ståhl, politisk sekreterare, Unga synskadade.

Unga synskadade är ett av de förbund som ingår i Nätverket unga för tillgänglighet. I nätverket samlas också Unga reumatiker, Unga RBU-are, Unga rörelsehindrade, Unga med psoriasis, Svenska celiakiungdomsförbundet, Unga allergiker, Handikappförbunden och Unga hörselskadade.

Undersökningen visade på stora brister vad gäller tillgänglighet på de flesta caféerna. Bara hälften av fiken gick att komma in på med rullstol. Och på de caféer som rullstolsburna personer kom in på, hade man ofta för höga bardiskar och obrukbara toaletter. 18 av de testade fiken tog inte emot ledarhundar, tvärt emot Livsmedelsverkets rekommendation.

– Vi fick ett mycket nedslående resultat i vår undersökning. Det rör sig om diskriminering som vi vill skyddas från i samhället. Nu hoppas vi på en lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering, eftersom så många ungdomar är berörda, säger Mikael Ståhl.

För problemen slutar inte med fysisk tillgänglighet. På en tredjedel av fiken fanns inget ätbart för allergiker och intoleranta. Och många caféer hade en så dålig ljudmiljö att det var svårt för hörselskadade att föra ett samtal.

Trots många brister var mottagandet ofta väldigt bra och personalen försökte göra det bästa av situationen.

Här kan alla fika – godkändes av Nätverket unga för tillgänglighet
Café publik, Drottninggatan, Stockholm
Hamngatan Storier, Gallerian, Stockholm
Espressohouse, Centralstationen, Göteborg