Unga i riskgrupper prioriteras nu för vaccin

Ungdomar som är 16–18 år gamla och tillhör riskgrupper för covid-19 bör vaccineras i fas 3 eller tidigt i fas 4. Det har Folkhälsomyndigheten kommit fram till, efter rekommendationer från Barnläkarföreningen.

Bland annat unga med Downs syndrom berörs av den nya rekommendationen.

Beskedet hyllas av FUB

”Vi är väldigt glada att Folkhälsomyndigheten har gått på Svenska Barnläkarförenings linje”, säger Riksförbundet FUB i ett uttalande.

På webben skriver Folkhälsomyndigheten att ”de små grupper av unga som Barnläkarföreningen har sammanställt handlar om särskilda grupper med bakomliggande kroniska tillstånd med en generellt ökad risk att bli allvarligt sjuk i virusutlösta luftvägsinfektioner, sannolikt även i SARS-CoV-2”.

Begränsad kunskap om nyttan av vaccin för barn

Barnläkarföreningen skriver på sin webbsida att ”det vetenskapliga underlaget för att definiera vilka ungdomar som har störst nytta av vaccination är ytterst begränsat. Rekommendationen baseras därför i huvudsak på kliniska erfarenheter från andra luftvägsinfektioner.”

”Kunskapsunderlaget för nyttan av vaccination är ännu otillräckligt för att rekommendera vaccination till bredare grupper av barn. BLF bevakar frågan fortlöpande.”

Oro hos föräldrar till barn med Downs syndrom

Beskedet är efterlängtat. Riksförbundet FUB har tagit emot flera samtal från oroliga föräldrar till barn Downs syndrom som inte har kunnat boka vaccinationstid för sina barn som är födda 2003 men inte fyllt 18 år än. ”Även föräldrar till barn mellan 16–18 har kontaktat oss utifrån att Pfizers/BioNTechs vaccin har godkänts för alla över 16 år”, skriver FUB.

Dessa unga tillhör riskgrupper

Nedanstående grupper berörs av Barnläkarföreningens rekommendation som är daterad 29 april 2021.
Föreningen anser att ungdomar 16 – <18 år gamla tillhörande följande patientgrupper erbjuds vaccination mot covid-19:

• flerfunktionshinder och/eller neuromuskulär sjukdom som varit inlagda minst en gång sedan hösten 2019 p.g.a. virusorsakad nedre luftvägsinfektion eller som är i behov av behandling med syrgas eller nattligt andningsstöd.

• svår astma som varit inlagda minst en gång sedan hösten 2019 p.g.a. virusorsakad astmaexacerbation och behövt IVA-vård.

• svår lungsjukdom oavsett diagnos, till exempel nedsatt lungfunktion med FEV1 lägre än 60% eller behov av behandling med syrgas.

• uttalad pulmonell hypertension.

• icke-kompenserad uttalad hjärtsvikt på basen av medfött hjärtfel eller kardiomyopati.

• genomgången hematopoetisk stamcellstransplantation eller lungtransplantation.

• genomgången annan organtransplantation, i vissa enskilda fall efter individuell bedömning.

• vissa svåra immunbristtillstånd (framför allt med defekt typ 1 interferonproduktion eller bildning av autoantikroppar mot interferoner).

• allvarlig reumatisk sjukdom som kräver intensiv immunsuppressiv terapi (B-cells depletion och höga steroiddoser).

• Downs syndrom (eller vissa andra genetiska syndrom) där individen tidigare visat sig ha en tydlig infektionskänslighet eller blivit svårt sjuk i andra virala luftvägsinfektioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *