Unga patienter skrivs ut trots risk för självmord

Både barn- och vuxenpsykiatrin lider skriande brist på vårdplatser och situationen försämras.
– Vi tvingas skicka barn till de vårdplatser som är minst lämpliga för dem, inom vuxenpsykiatrin. Och vi tvingas skriva ut patienter som riskerar att begå självmord, säger Lars Nevander, barnpsykiatriker och ordförande för Mellersta Skånes Läkarförbund.

Det handlar om unga patienter som är deprimerade och löper risk att begå självmord. Det handlar om utagerande ungdomar, om de som har psykos eller kanske svår anorexi.

Lars Nevander slog larm om den fortgående försämringen för dessa patienter vid ett seminarium i Almedalen, Visby, på måndagen.

Frågan kommenterades av Katarina Lagerstedt från Socialstyrelsen:
– Vi på Socialstyrelsen kan inte skaffa fram fler vårdplatser men i höst kommer vi att göra en särskild granskning av barnpsykiatrin.

Enligt Lars Nevander har psykiatrin bantat bort vårdplatser i snabb takt, från 30 000 platser på 70-talet till cirka 5 000 platser idag.

Idag utlovar regeringen satsningar på psykiatrin men trots det förvärras situationen för både barn och vuxna.

– Vuxenpsykiatrin i Lund har alltid 15-30 överbeläggningar och läkarna tvingas skicka hem patienter för tidigt. Det ser likadant ut inom barnpsykiatrin. Det är ett jättestort problem.
– Förra helgen gick jag själv jour och tvingades skriva ut barn, trots att vi inte ska skriva ut patienter på lördagar och söndagar.

– Vi är hela tiden tvungna att skriva ut patienter som lider av depression och där det finns risk för självmord. Vi tvingas välja ut de som är minst riskabla, säger Lars Nevander till Föräldrakraft.
– Man kan förbättra rutinerna för att bli mer effektiv, men det går inte att göra det hur långt som helst.

Han menar att situationen är allvarlig även i övriga delar av landet.

– I Stockholm, berättar mina kollegor där, är det ännu värre än hos oss i Lund, säger Lars Nevander.

Fler vårdplatser måste skapas för att stoppa den fortgående försämringen av psykiatrin, enligt Lars Nevander. Men just nu är trenden att vårdplatserna blir ännu färre.

Vart leder den här utvecklingen?
– Risken för självmord ökar, liksom risken för att vi inte i tid behandlar de som är utagerande och farliga för omgivningen. Alldeles för få ungdomar som har ADHD får behandling och under tiden hinner de slås ut i skolan och få förvärrade problem. Samtidigt vet vi att vi når jättebra resultat med vår behandling, säger Lars Nevander som refererar till att 180 av 200 patienter i Lund klarar sig utmärkt tack vare behandling.

Är det inte bra att regeringen har lovat satsa på psykiatrin?
– Det hjälper inte om vi inte får fler vårdplatser och fler läkare. Just nu minskar antalet vårdplatser fortfarande, i Skåne vill man spara ytterligare, och vi ser ingen trend mot fler barnpsykiatriker.

Hur är det att jobba inom barnpsykiatrin under dessa förhållanden?
– Jag har sex underläkare hos mig i Lund och en av dem lämnar nu sitt jobb för att det är så jobbigt och oroligt. Belastningen blir för tung mentalt bland annat på grund av den bristande patientsäkerheten.
– För mig själv handlar det bara om att bita i, trots att situationen är otillfredsställande. Vi bråkar med sjukhusledningen och nu har man tvingats inrätta tillfälliga vårdplatser.

Han hoppas att Socialstyrelsen ska rycka in:
– Socialstyrelsen skulle kunna utfärda förelägganden och börja ställa krav. Men de har tyvärr hittills varit tandlösa, säger Lars Nevander.

Regeringens löften om att kapa köerna till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, ser Lars Nevander inte som en lösning eftersom det enbart gäller öppenvård. Inom BUP är det inte vårdplatserna utan bristen på läkare som är problemet.