Unga rörelsehindrade protesterar mot statliga specialskolor

– Tror skolministern att barn med funktionshinder inte upplever normala känslor då de tvingas flytta från föräldrar, syskon och kompisar för att placeras på en institution? Det skriver Emelie Felderman, språkrör för Förbundet Unga Rörelsehindrade.

I ett öppet brev till Jan Björklund (fp) går förbundets nyvalda språkrör till storms mot förslaget att återinföra Ekeskolan och Hällsboskolan som statliga specialskolor för barn med funktionshinder.

Tidigare har även Barnombudsmannen Lena Nyberg kritiserat förslaget och begärt att det nuvarande systemet med visstidsutbildning ska behållas så att eleverna kan fortsätta att bo hemma.

– Själv har jag gått i både så kallade RH-klasser och i ”vanliga” skolor, och jag trivdes helt klart mycket bättre i den vanliga skolan. Varför ska barn behöva gå i specialskolor? frågar Emelie Felderman i sitt brev till Jan Björklund.

Hon berättar att Jan Björklund tidigare i år fick besök av Unga Rörelsehindrade och De Handikappades Riksförbund (DHR).
– Då sa han att han inte såg någon anledning att stänga ute rörelsehindrade barn från vanliga skolor. I och med sitt nya ledarskap för Folkpartiet väljer han nu tydligen att göra helt om. Istället för att anpassa skolan för alla tänker han bunta ihop och exkludera oss, säger Emelie Felderman.

– Man måste fråga sig hur det står till med en politiker som inte tycks begripa att ”handikappade” barn har samma känslor och behov som andra. Tror han att barn med funktionshinder är så onormala och avtrubbade att de inte upplever normala känslor som sorg, vanmakt, svek och förtvivlan då de tvingas skiljas från sina närmaste, föräldrar, syskon, kompisar, sin trygga hemmiljö, för att placeras på en institution långt hemifrån utlämnade åt främmande människors väl och ve? Jag kan bara konstatera att för mig hade det varit en total katastrof att bli ivägkörd på det sättet.

– Vilka signaler tror utbildningsministern att det här förslaget sänder ut till människorna i samhället? Att Sveriges regering förespråkar att funktionshindrade barn särbehandlas är inget annat än diskriminering och mobbning på hög nivå.
– Om Jan Björklund och regeringen genomdriver de här planerna befarar vi att övergrepp som förföljelserna, hoten och kränkningarna av den funktionshindrade pojken i Rödeby och hans familj samt fallet med den rullstolsburne mannen som torterades ihjäl av några tonårspojkar kommer att eskalera. I båda de fallen begicks brotten av tonårsgrabbar som tagit till sin uppgift att ”utrota handikappade”. Var de fått sin sin syn på funktionshindrade från vet vi inte, men säkert är att om man skyfflar undan oss, gör oss osynliga och oönskade, så som det en gång var, kommer de som utövar den här formen av kriminalitet att få vatten på sin kvarn, befarar Emelie Felderman.

Unga rörelsehindrade har sin webbplats på http://www.ungarorelsehindrade.se