Nyheter

Unga ska få hjälp av barnpsykiatrin samma dag de söker


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Unga som söker hjälp hos psykiatrin ska få kontakt via telefon eller på plats samma dag och aldrig behöva vänta mer än sju dagar på att få träffa en läkare. Detta har regeringen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, nu kommit överens om.

Unga som söker hjälp hos psykiatrin ska få kontakt via telefon eller på plats samma dag och aldrig behöva vänta mer än sju dagar på att få träffa en läkare.

Göran Hägglund, socialministerDetta har regeringen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, nu kommit överens om.

Det kan vara förödande för unga att vänta på hjälp från psykiatrin, säger Göran Hägglund.

– Det kommer inte att göras över en natt. Men denna överenskommelse är en bra bit på vägen för att nå målet, säger socialminister Göran Hägglund.

Efter den första kontakten med psykiatrin ska den unge få träffa en specialist inom barn och ungdomspsykiatrin inom högst 30 dagar och påbörja behandling senast inom ytterligare 30 dagar.

– Det är extra viktigt med snabba insatser när det gäller våra barn och unga. Idag kan ett barn få vänta upp till 3 månader på att träffa en specialist och ytterligare 3 månader på behandling. Sammanlagt blir det ett halvår och det är en orimlig tid i ett barns perspektiv. Vi vill korta tiderna från 3 månader per insats till max 1 månad, säger Göran Hägglund.

– Unga med psykisk ohälsa måste få den hjälp de behöver i tid. Att som ung behöva vänta i upp till 6 månader för behandling kan i många fall vara förödande.

Före valet lovade de borgerliga partierna att stärka vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin. Överenskommelsen med kommunerna och landstinget innebär dels att extra pengar satsat på psykiatrin, dels att bristerna kartläggs.

– Att bara ösa in pengar utan att veta var behoven egentligen finns har tidigare visat sig vara resultatlöst, säger Göran Hägglund. Var finns problemen? Vilka landsting lyckas bra, och varför? På det sättet kan vi följa upp arbetet bättre och lära oss av de goda exemplen.

– Arbetet med att förverkliga den förstärkta vårdgarantin kommer att genomföras stegvis under en treårsperiod med början sommaren 2007, säger Göran Hägglund.

Sveriges Kommuner och Landstings webbplats: www.skl.se

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Primass
 • Annons för Fremia
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för JAG
 • Annons för Särnmark
 • Annons för STIL
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Made for Movement