Ungdomar drabbas när kommuner inte kan samarbeta

lansstyre140_0.jpg

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Aktivera

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Tidvis

ANNONS

Annons för LSS-skolan

Kommunala förvaltningar och andra huvudmän klarar inte av att samarbeta. Unga med Asperger syndrom löper därför stor risk att komma i kläm. Det slår Länsstyrelsen i Stockholm fast i en bister rapport.

Kommunala förvaltningar och andra huvudmän klarar inte av att samarbeta. Unga med Asperger syndrom löper därför stor risk att komma i kläm. Det slår Länsstyrelsen i Stockholm fast i en bister rapport.

Risken är stor att ungdomarna och deras familjer inte får sina behov tillgodosedda, säger Länsstyrelsen.

– Den samverkan som förekommer är ofta initierad av handläggarna själva och grundas på personliga kontakter. Det är inte hållbart i längden, säger

Margaretha Addén-Mårtensson vid Länsstyrelsens socialavdelning.
– Det bör upprättas samarbetsavtal, rutiner och avtal som klargör vem som har ansvaret för samverkan kring den enskilde, ansvarets omfattning och hur samarbete ska ske, säger hon.

Länsstyrelserna runt om i landet har regeringens uppdrag att granska den sociala barn- och ungdomsvården, för att unga inte ska drabbas när förvaltningar inom en och samma kommun, kommuner eller olika huvudmän tvistar i samband med att bistånd och insatser begärs.

Länsstyrelsen i Stockholm har nyligen granskat situationen i fem kommuner för ungdomar mellan 15 och 18 år med diagnosen Asperger syndrom.
Akter har granskats och verksamhetsansvariga, handläggare, vårdnadshavare och ungdomar i fem av länets kommuner har intervjuats.

Här finns mer information om Länsstyrelsens granskning http://www.ab.lst.se/templates/PressRelease____11801.asp

Publicerad:
2008-03-05

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
övrigt


ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Aktivera

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Tidvis

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Särnmark