Ungdomsorganisationer vill ha besked före valet

Två ungdomsorganisationer, Unga Rörelsehindrade och Unga Hörselskadade, vill ha svar av politikerna i frågor om tillgängliga tågresor respektive teckenspråk.

Vilka frågor vill DU ha svar på av politikerna före valet?
Hör av dig till oss på Föräldrakraft nu, så ser vi till att du också får svar. Ställ gärna frågor om konkreta situationer som du vill att politikerna tar tag i, så kan vi hjälpas åt att få konkreta svar. Mejla dina frågor till valter.bengtsson@faktapress.se eller ring 08-4100 5636.

Unga Hörselskadade kräver att få klart besked om när elever med hörselskada får sin lagstadgade rätt att lära sig teckenspråk.

Det borde vara enkelt att få svar på frågan, anser Unga Hörselskadade, eftersom Sverige förra året fick en ny språklag som bland annat säger att den som är döv eller hörselskadad ”ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket”. Enligt språklagen gäller det även personer som av ”andra skäl” har behov av teckenspråk.

– Så vår fråga är helt enkelt: När ska Sverige börja följa vår egen språklag och ge elever med hörselskada rätt att lära sig teckenspråk? säger Julia Willig, ordförande för Unga Hörselskadade.

Foto på Daniel Pollak och Helena Svensson, Unga Rörelsehindrade.

Organisationen Unga Rörelsehindrade vill å sin sida ha besked om när SJ ska göra tågresandet tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Eller mer konkret: När ska SJ:s rullstolsliftar börja fungera?

Bakgrunden är att SJ har problem med rullstolsliftarna på X2000- och Intercity-tågen. För närvarande får man antingen hjälp med en manuell lift (på större stationer) eller så får man åka taxi till eller från någon av dessa stationer. Ett tredje alternativ kan vara att man får åka taxi hela resvägen.
– Detta är en lösning som skapar problem för många och som vi inte längre kan acceptera, skriver språkrören Daniel Pollak och Helena Svensson
– Det medför längre resor och merkostnader i form av förlorad arbetsinkomst och övernattningar på resor som med den normala tågtrafiken skulle kunna ordnas på en dag.

De aktuella problemen har nu pågått under flera månader och är en stor försämring jämfört med den service som SJ erbjöd tidigare.
– När ska SJ erbjuda bra service och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga? undrar Daniel Pollak och Helena Svensson.
Unga Rörelsehindrade har nu även sänt ett öppet brev till SJ:s styrelse och ledning samt startat en Facebook-grupp om SJ:s liftar.

Unga Rörelsehindrade har sin webbplats på www.ungarorelsehindrade.se

Unga Hörselskadade finns på www.uh.se